The following warnings occurred:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 871 - File: showthread.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 871 errorHandler->error

Добредојдовте
  • Users with e-mails at mail ·ru, aol ·com and gmx ·com to contact admins for registration.
  • Новорегистрираните членови повратниот одговор од форумот за активирање на сметката нека го побараат и во Junk на нивните пошти.
  • Сите регистрирани членови кои неучествуваат во дискусиите три месеци автоматски им се брише регистрацијата

 

Thread Rating:
  • 8 Vote(s) - 3.13 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Поткрепа на Обединетата Македонска Дијаспора за пребројувањето
Author Message
makedonskaslava
Unregistered

 
#1

Почитувани пријатели, браќа македонци,
Последниве денови во Америка се коментира иницијативата на Обединетата македонска дијаспора (ОМД) за пребројување на македонците што живеат на овој континент. Имаше најави од ОМД за вклучување на МПО во оваа иницијатива, но тоа не се случи бидејќи се разбудија нивните пробугарски духови со заштитата на Спаска Митрова. Меѓу нашите иселеници има големо разочарување за соработката на ОМД со МПО. Во таа насока, ви приложувам едно писмо кое го добив денеска по и-мејл. Приложен е Англискиот оригинал и превод на Македонски. Ве молам да го прочитате сите ова писмо и да ги коментираме заедно фактите кои ја потврдуваат анти-македонската политика на МПО.Support for the United Macedonian Diaspora for the census in America

We follow with great interest the hard work of the United Macedonian Diaspora to unite various organizations of ethnic Macedonians across America in the Macedonian American 2010 Census Coalition. We congratulate the UMD Board of Directors for this brilliant project initiative!

However, the latest developments in the Coalition excited our serious concern. It seems that the young and enthusiastic UMP leadership is unaware of the huge danger to the national identity, which can occur because of naive collaboration with shady non-Macedonian organizations and people. A testimonial that our worry is fully reasonable is the malicious anti-Macedonian behaviour of the so-called “Macedonian Patriotic Organization” – a well-known derivative of the pro-Bulgarian fascist and ‘vrhovisti’ wing of IMRO from the recent past. We cannot understand why the UMD accommodates such Bulgaro-Tatar traitors with such a questionable reputation in the Coalition?!

It was a real stroke of luck for us that Mrs Andrea Alusheff was elected MPO president. She is a rather progressive person who is keen on the Macedonian idea and on combating the retrograde Bulgarian elements in the organization, but her noble endeavours are blocked by the majority of non-Macedonian functionaries, who still prevail in MPO. For instance the Canadian chapters of MPO are definitely pro-Bulgarian. Although the advocates of Spaska Mitrova from MPO ‘Switzerland of the Balkans’ – Toronto have been recently expelled by Mrs Alusheff in an unambiguous way, the announcement in the ‘Macedonian Tribune’ newspaper, calling the Macedonian people in the USA to declare themselves as ‘Macedonian Bulgarians, Macedonian Vlachs, Macedonian Romani, etc.’ was obviously prepared by the Bulgarian nationalists Fred Meanchoff and Nick Stefanoff from Toronto, with the approval of the MPO Central Committee – people who represent a great threat for the unity of our Diaspora, Mrs Alusheff explained. A number of US-based chapters of MPO are still closer to the former president George Lebamoff than to Andrea Alusheff.

While Ms. Alusheff is blaming her colleagues of the MPO Central Committee as entirely responsible for the ‘unauthorized’ appeal in ‘Tribune’ and for the defence of Spaska Mitrova, it is hardly to believe that all these anti-Macedonian actions have been done without her reluctant agreement, given her efforts to check every single word of the MPO releases in order to stop and prevent the Bulgarian propaganda. We can, therefore, imagine to what an arrogant pressure of the wild Bugaromans she is permanently subject to.

The MPO Central Committee perfectly serves the Bulgarian chauvinistic policy for denying the Macedonian nation, culture and history. Consequently, we strongly recommend Mr. Metodija Koloski to invite Mrs. Alusheff as a valued and honoured member of UMD and not to let her be sacrificed as a victim of the pro-Bulgarian MPO groups. Let us leave the remaining ruins of MPO collapse into their illusory dreams for Great San-Stefano Bulgaria.


(На Македонски Jазик)

Поткрепа на Обединетата Македонска Дијаспора за пребројувањето во Америка

Етничките македонци се лути за срамната соработка на ОМД со МПО Со голем интерес ја следиме напорната работа на Обединетата македонска дијаспора за обединување на различни организации на етнички Македонци низ Америка во Македонско-Американската коалиција за пребројување. Го поздравуваме раководството на ОМД за оваа брилијантна проектна иницијатива! Независно от тоа, последниот развој на настаните во Коалицијата предизвикува сериозна тревога. Се чини дека младото и ентузијастичко водство на ОМД не е свесно за огромната опасност за националниот идентитет, која постои заради нивната наивна соработка со сомнителни немакедонски организации и луѓе. Сведоштво дека нашата загриженост е потполно разумна е штетното анти-македонско поведение на таканаречената „Македонска патриотска организација“, која е добро познат дериватив на про-бугарското фашистичко и врховистичко крило на ВМРО од блиското минато. Не можеме да разбереме зошто ОМД сместува во Коалицијата такви одродени бугаро-татарски предавници со сомнителна репутација?! Изборот на г-ѓа Андреа Алушева за претседател на МПО беше вистинска среќа за нас. Таа е прилично прогресивна личност која е запалена по македонската идеја и борбата против ретроградните бугарски елементи во организацијата, но нејзините благородни напори се блокирани од мнозинството на немакедонски функционери, кои се’ уште преовладуваат во МПО. На пример, канадските ограноци на МПО се дефинитивно про-бугарски. Анти-македонските провокации продолжуваат и покрај тоа што заштитниците на Спаска Митрова од МПО „Швајцарија на Балканот“ – Торонто беа неодамна исклучени на еден недвосмислен начин од г-ѓа Алушева. Oбјавата во весникот „Македонска трибуна“, кој ги повикува македонците во САД да се декларираат како “македонски бугари, македонски власи, македонски роми” итн, беше очигледно подготвен од бугарските националисти Фред Меанчов и Ник Стефанов од Торонто со одобрение на Централниот комитет на МПО – луѓе кои претставуваат голема закана за единството на нашата дијаспора, објаснува г-ѓа Алушева. Голем број ограноци на МПО во САД се’ уште се повеќе блиски до бившиот претседател Џорџ Лебамов отколку до Андреа Алушева. Додека г-ѓа Алушева ги обвинува нејзините колеги од Централниот комитет на МПО како потполно виновни за “неовластената” публикација во весникот „Македонска трибуна“ и за заштитата на Спаска Митрова, тешко е да се верува дека сите овие анти-македонски акции се спроведени без нејзинa безволна согласност, имајќи ги предвид нејзините напори да го проверува секој еден збор од изданијата на МПО со цел да се запре и спречи бугарската пропаганда. Според тоа, ние можеме само да претпоставуваме под каков арогантен притисок е перманентно поставена таа од страна на бесните бугаромани. Централниот комитет на МПО и’ служи совршено на бугарската шовинистичка политика за негирање на македонската нација, култура и историја. Заради тоа, ние силно му препорачуваме на г-н Методија Колоски да ја покани г-ѓа Алушева како ценет и почитуван член на ОМД и да не дозволи таа да биде жртва на про-бугарските групи во МПО. Нека оставиме рушевините на МПО да пропаднат во нивните илузорни соништа за голема Сан-Стефанска Бугарија.
02-03-2010, 02:00 PM
Reply


Messages In This Thread
Поткрепа на Обединетата Македонска Дијаспора за пребројувањето - by makedonskaslava - 02-03-2010, 02:00 PM