Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!
ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - Printable Version

+- Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи! (https://forum.kotle.ca)
+-- Forum: Македонска политичка арена (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Политика (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ (/showthread.php?tid=57)

Pages: 1 2


ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - mara-popara - 04-01-2010

Кој е патриот, а кој предавник?

Очигледно, темата за патриотите и предавниците е наше национално проклетство, лоша судбина од која нема бегање низ целата наша историја.

Во овие три и пол „преродбенички” години, ваквите поделби повторно кулминираа, добивајќи се порадикални форми и заканувајќи се да не внесат во веќе виденото трагично сценарио од пред стотина години.

Но, пред да се фокусирам на актуелната состојба во Република Македонија, ќе се навратам на четири карактеристични ситуации од нашата историја и ќе се обидам да извлечам некои заеднички заклучоци, кои би можеле да ни послужат како патоказ денес.

ДИЛЕМИТЕ ЗА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ

Во почетокот од минатиот век, во рамките на Внатрешната македонска револуционерна организација (ВМРО), се развила жестока дебата за одлуката дали е созреана ситуацијата за подигање општонародно востание за остварување национално ослободување. Меѓусебната конфронтација достигнала такви размери што веќе не се избирале средства. Етикетирањата на патриоти и предавници, на јунаци и плашливци, на херои и странски платеници, се радикализирале до степен на меѓусебни физички пресметки. Во оваа пригода ќе издвојам, не случајно туку сосема намерно, две личности.

Гоце Делчев бил цврсто убеден дека теренот се уште не е целосно подготвен и жестоко се противел на подигањето востанието. Тврдел дека е прерано, дека ќе заврши со неуспех и дека втора шанса долго време нема да има. Дали ова значи дека Делчев е патриот или предавник? Јунак или плашливец? Претпоставувам дека сите ќе се согласите оти денес прашањето е невкусно и депласирано. Но, да не заборавиме дека во тоа време било актуелно и конкретно.

Ако е сосема јасно дека Делчев е патриот и национален херој, тогаш како би го оквалификувале Даме Груев, кој стоел на сосема спротивни позиции, дека востанието мора да се подигне, и кој се водел од онаа позната максима „подобро ужасен крај, отколку ужас без крај”? Дали, во тој случај, Груев е предавникот? Или ќе одлучиме по линија на помал отпор и ќе извикнеме - и двајцата се патриоти! Јас се согласувам со тоа, но останува да виси во воздухот прашањето кој ќе ја преземе историската одговорност за донесената одлука и за сите последици кои произлегоа од неа. Никој? Така морало да биде?

НА СОЛУН ИЛИ НА СРЕМ?

Вториот пример датира од периодот на завршницата на Втората светска војна и НОБ. Поделбата која до денес се споменува е за прашањето дали треба да се искористи ситуацијата и да се тргне во ослободување на другите делови на Македонија или да не се ризикува, да се уважи поделбата направена меѓу големите сили и директивите на Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ и да се создаде првата современа македонска држава во југословенската заедница.

Од поборниците на првата опција била застапувана тезата „или цела или никаква Македонија”. А што ако нивниот став надвладееше и крајниот епилог беше „никаква Македонија”? Дали таквата одлука ќе беше патриотска или предавничка? Или ќе ја употребиме поточната дефиниција -„патриотска, но погрешна одлука”.

Дали патриотизмот вреди кога не води кон погрешни историски одлуки, со катастрофални последици?

ЧЛЕНКА НА ООН ПОД ПРИВРЕМЕНАТА РЕФЕРЕНЦА

Следните два примери се од нашата понова историја, по стекнувањето на независноста во 1991 година.
И покрај исполнувањето на сите неопходни предуслови, што беше верифицирано и од Бадентеровата комисија, најрелевантните меѓународни фактори поради спорот со Грција не воспоставија дипломатски односи со Република Македонија, а нашата земја не можеше да стане членка на ООН. Европската унија (во тоа време - Европската заедница) ја донесе Лисабонската декларација, според која ниту унијата ниту нејзините членки нема да ја признаат нашата земја, се додека во нејзиното име стои зборот Македонија.

На просторот на поранешна Југославија во Хрватска и БиХ се одвиваа крвави војни. На Косово атмосферата беше во состојба на вриење.

Милошевиќ и достави предлог на Атина за создавање грчко-српска федерација. Опасноста од создавање т.н. Јужен фронт и од прелевање на војната на наша територија беше огромна.

Во таква ситуација, како на земја, ни беше понудена следната опција - или ќе влезете во ООН под привремената референца Поранешна Југословенска Република Македонија или воопшто нема да станете членка на ООН. Што беше патриотски, а што предавнички одговор во таква ситуација? Да ја следиме логиката од четириесеттите („или цела или никаква Македонија”), или другата - „подобро на еден дел, отколку никаква Македонија”?

И денес стојам до крај зад одлуката што ја донесовме. Македонија стана членка на ООН и меѓународно признат субјект. Во историјата на еден народ не се добиваат сите битки одеднаш, туку во етапи. Кога денес од самопрогласените „патриоти” ги слушам обвинувањата дека тогаш е направено предавство, добивам желба јавно да го поставам следново прашање: Кој и брани на актуелната „патриотска” власт да донесе одлука да истапиме од членството на ООН и повторно да аплицираме за прием под уставното име? Или денес тоа би било глупост, ама во 1993 година би претставувало „патриотски” чин?

ДОГОВОР ИЛИ ПОДЕЛБА НА ЗЕМЈАТА?

Во 2001 година се соочивме со воен конфликт, кој се закануваше да прерасне во потполна меѓуетничка, па и меѓурелигиска војна. Овојпат критериумот врз кој се продуцираше поделбата на „патриоти” и „предавници” беше кој е за воено, а кој за политичко решение на конфликтот.

Аргументите на „патриотите” беа следниве. ОНА е терористичка организација, а со терористи не се преговара, туку се војува, се до нивниот конечен пораз. Не смее да се дозволи промена на Уставот под закана на оружје. Решенијата за Рамковниот договор се вовед прво во федерализација, а потоа и во распад на земјата.

Работата до таа мера „забега”, што актуелниот премиер, заедно со актуелниот претседател на МАНУ, предложија поделба на земјата и размена на територии и население по етничка основа. Никогаш големите „патриоти” не одговорија на следниве прашања:
Што значи поимот „конечна победа”, кога се работи за етнички конфликт? Дали е таква победа воопшто можна и ако претпоставиме дека е можна, како потоа ќе продолжиме да живееме во заедничка држава?
Како „патриотите” ја замислуваа преселбата на населението и размената на територии? На доброволна основа? Дали историјата на човештвото познава таков пример? Или секогаш се работело за крвави етнички чистења со неброени жртви? Каква е таа „патриотска „логика кога се нуди спас од опасноста од федерализација и распад на земјата со поделба на државата и со размена на население?

ЧЕТИРИ ПОУКИ

Ако е точно дека историјата е учителка, а ние сме подготвени да учиме од неа, тогаш од наведените примери можеме да ги извлечеме следните поуки:
Прво, продуцирањето внатрешните поделби на македонското национално ткиво, на „патриоти” и „предавници”, е секогаш и без исклучок штетно за заштитата и остварувањето на националните интереси и по истата дефиниција претставува „предавнички” чин.
Второ, поделбите на „патриоти „ и „предавници” секогаш ги прават самопрогласените патриоти. Од разбирливи, сосема логични причини, тоа никогаш не го прават „предавниците”. Никој не сака себеси да се прогласи за предавник.
Трето, поделбата на „патриоти” и „предавници” најчесто е популистичка манипулација. Одлуките не треба да се делат на „патриотски” и „предавнички”, туку на правилни и погрешни. Единствениот критериум да се оцени што е правилно, а што погрешно, е какви долгорочни последици предизвикува по националните и државни интереси. Историската дистанца е нужна и неопходна.
И четврто, моменталниот емотивен вознес многу често може да биде и контрапродуктивен. Ниту една одлука која не се заснова на рационална анализа не може да го издржи тестот на времето. Емоциите се добредојдени и целисходни само кога се поткрепа на рационално поставени цели и стратегија за нивно остварување. Во спротивно можат да не одведат во катастрофални грешки.

ЗА „ПАТРИОТИТЕ” И „ПРЕДАВНИЦИТЕ”


Македонскиот народ денес е изложен на разни делби, како ретко кога во својата понова историја. Притисоците за такво нешто не доаѓаат однадвор, туку однатре, и не од кого било, туку токму од најповиканите да градат национално единство - од самата власт.

Продуцирањето на постојани поделби и конфронтации за Груевски и ВМРО-ДПМНЕ претставува основното погонско гориво на нивното владеење Не делат на „патриоти” и „предавници”, на „верници” и „неверници”, на „антички” и „словенски” Македонци, на „преродбеници” и „транзиционаши”, на „реформатори” и „кочничари”.

Лудилото достигна такви размери што „вождот” по писмен пат повика на мобилизација и конечна пресметка, на битка за истребување и исчезнување на сите што не се подготвени да се постројат зад него. Тоа беше знак за почеток на „ловната сезона”. Се прават црни листи кои јавно се објавуваат и без какво било заобиколување се повикува на линч и елиминирање.

Имајќи предвид дека мојата маленкост се наоѓа на сите такви листи и тоа без исклучок на почесното прво место, ќе си дозволам еден мал излет во однос на досегашното ниво на текстов и ќе им порачам на сите „инквизитори”: Ако сте решиле да пукате, пукајте! И така тоа без престан го правите со години! Можеби ќе успеете, можеби нема да издржам. А ако ве издржам? Некако, се подобро, се помотивирано се чувствувам! А и на СДСМ нешто му тргна во последно време! Да не биде после - не мислевме така!
Да се вратиме сепак на рационалните аргументи и пристојната анализа.

Основниот критериум врз основа на кој денес се прави поделбата на „патриоти” и „предавници” е односот кон решавањето на спорот со Грција за името на нашата земја. Сите оние кои во јавноста промовираат став за порационален и поангажиран пристап во преговорите, кој дава ако не гаранции тогаш барем шанса за доаѓање до компромис кој би претставувал заемно прифатливо решение за спорот, јавно се етикетираат и се жигосуваат како национални предавници, грчки платеници и странски слуги.
Се разбира, патриотизмот и националното херојство се резервирани за Груевски, за неговата партија и за неговите медиумски мегафони и поддржувачи.

Замислете, за момент, барем за момент, дека решавањето на спорот со Грција не е предуслов за нашето интегрирање во НАТО и во Европската унија. Тврдам дека во таков случај нема нормален човек во Македонија кој би се залагал за какви било отстапки, макар и од помала природа, во однос на барањата на Грција, кои се косат со сите меѓународни принципи и стандарди. Значи, тоа што ги мотивира луѓето да се залагаат за решавање на спорот не е задоволување на хировите и на тесните национални интереси на Грција, туку да ја видат својата сопствена земја како полноправна членка на НАТО и на ЕУ.
Со други зборови, Македонија да биде посигурна, побезбедна, послободна, побогата, понапредна. Да се има вакви желби за својот народ и држава е патриотски или предавнички чин?

Јасно ми е дека самопрогласените „патриоти” веднаш ќе го постават прашањето: И ние сме за НАТО и за ЕУ, ама дали по секоја цена? Дали и по цена на национално обезличување? Апсолутно не! СДСМ, како најголема опозициска партија, јавно ја соопшти својата „црвена линија”, а тоа е дека за македонскиот национален идентитет не смее да се преговара и да има отстапки. Името на јазикот и на народот мора да останат македонски.

И сега доаѓаме до клучното прашање - ако и Груевски и ВМРО-ДПМНЕ се согласуваат со овој став, тогаш каде е разликата? Зошто се тие „патриоти”, а ние „предавници”? Зошто тогаш се прават црни листи? Ако, пак, не се согласуваат и имаат некакви други „црвени линии”, нели сметаат дека се должни јавно да ги соопштат? За да не се нарушат преговарачките позиции? Зошто тогаш Грција ги дефинира своите „црвени линии” и јавно ги соопшти и притоа не ги наруши своите преговарачки позиции?

ГРУЕВСКИ НЕ Е НИКАКОВ ПАТРИОТ!

]Да го привршам овој лавиринт од хипотетички прашања и одговори, со следнава констатација: спорот со Грција ни се испречи на патот кон иднината во НАТО и во ЕУ - или треба да најдеме начин да ја совладаме таа пречка или треба да се откажеме од иднината во НАТО и во ЕУ.

Сите се согласуваме дека однесувањето на Грција не е ниту демократско ниту цивилизациско. Она што се бара од нас не е ниту праведно ниту правично. Но, ваквите констатации не ни го решаваат проблемот. А патриотски пристап е проблемите да се решаваат, пречките да се совладуваат и државата да чекори напред!

Господине Груевски, да бевте вистински патриот, ќе ја поведевте државата напред! Немаше да произведувате непостоечки предавници. Не верувам во вашиот лажен патриотизам, кога гледам како немилосрдно ја партизирате администрацијата и судството, како ја уназадувате демократијата, како ги корумпирате медиумите, како ги игнорирате ревизорските извештаи за криминали и корупција од десетици и десетици милиони евра во министерствата!

Стопанството ни пропаѓа, невработеноста и сиромаштијата растат, странските инвестиции никаде ги нема. Човек што го сака својот народ, не му го прави тоа.

Господине Груевски, вие не сте никаков патриот! Вие само не сакате никаков надворешен мониторинг во земјата. Затоа немаме аранжман со ММФ, затоа не се трудите да станеме членка на НАТО и да ги почнеме преговорите со ЕУ! Вие само купувате време да ги завршите работите што ги почнавте.

ВМРО-изолацијата на општеството како проект не е финиширан. Тоа нема никаква врска со патриотизам. Тоа е најдиректно предавство на националните и државни интереси. Затоа ви пречиме ние „предавниците”. Без нас полесно и побрзо би ја завршиле работата. Со нас, такви какви што сме, никогаш нема да успеете. А не има. Секој ден се повеќе и повеќе. И се порешителни.
Бранко Црвенковски - Претседател на СДСМ
Kolunma vo nedelnikot "SEGA"

Vrv na cinizam, arogancija, manipulacija...


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - hristo - 04-01-2010

Бранко Црвенковски не е препознатлив да по пат на пишани текстови ги изнесува своите политички ставови. Кој ли му го напишал текстот?


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - mara-popara - 04-01-2010

Кој е патриот, а кој предавник?

ЧЛЕНКА НА ООН ПОД ПРИВРЕМЕНАТА РЕФЕРЕНЦА

Следните два примери се од нашата понова историја, по стекнувањето на независноста во 1991 година.
И покрај исполнувањето на сите неопходни предуслови, што беше верифицирано и од Бадентеровата комисија, најрелевантните меѓународни фактори поради спорот со Грција не воспоставија дипломатски односи со Република Македонија, а нашата земја не можеше да стане членка на ООН. Европската унија (во тоа време - Европската заедница) ја донесе Лисабонската декларација, според која ниту унијата ниту нејзините членки нема да ја признаат нашата земја, се додека во нејзиното име стои зборот Македонија.

На просторот на поранешна Југославија во Хрватска и БиХ се одвиваа крвави војни. На Косово атмосферата беше во состојба на вриење.

Милошевиќ и достави предлог на Атина за создавање грчко-српска федерација. Опасноста од создавање т.н. Јужен фронт и од прелевање на војната на наша територија беше огромна.

Во таква ситуација, како на земја, ни беше понудена следната опција - или ќе влезете во ООН под привремената референца Поранешна Југословенска Република Македонија или воопшто нема да станете членка на ООН. Што беше патриотски, а што предавнички одговор во таква ситуација? Да ја следиме логиката од четириесеттите („или цела или никаква Македонија”), или другата - „подобро на еден дел, отколку никаква Македонија”?

И денес стојам до крај зад одлуката што ја донесовме. Македонија стана членка на ООН и меѓународно признат субјект. Во историјата на еден народ не се добиваат сите битки одеднаш, туку во етапи. Кога денес од самопрогласените „патриоти” ги слушам обвинувањата дека тогаш е направено предавство, добивам желба јавно да го поставам следново прашање: Кој и брани на актуелната „патриотска” власт да донесе одлука да истапиме од членството на ООН и повторно да аплицираме за прием под уставното име? Или денес тоа би било глупост, ама во 1993 година би претставувало „патриотски” чин?
[/quote]

Dali bilo taka. Po ovaa shto ke go prikacham Gligorov i Crvenkovski mnogu ubavo znaele za namerite na Srbija i Grcija. Po se tie i dale soglasnost:

[Image: scan0035.jpg]

[Image: scan0037.jpg]

[Image: scan0038.jpg]


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - NACIONALIST - 04-01-2010

Ma kakov patriotizam, rosavko ova sega mu e posledno, ko bajagi zbira rejting za na slednite izbori


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - acko - 04-01-2010

Бранко почна да го копира Љубчо со овие пишувања по весници... Icon_razz Но, се сложувам со Христо дека Бранко не е човек што е способен на овој начин да се изразува, па останува да нагаѓаме кои се авторите (а и тие не ја завршиле многу добро работата).

Во глобала идејата му е добра, како што Љубчо преку слична колумна се бранеше од тоа дека е ’бугараш’, ’предавник’. Не е убаво да живееме во општество каде што одредена моќна група со прст ќе покаже дека некој е предавник, ќе му закачи етикета, а за возврат никој не одговара, ниту предавникот за предавство, ниту ’покажувачот’ за тоа што наклеветил.

Состојбата во која се наоѓаме, начинот на владеење, ниту го измисли, ниту го воспостави Груевски, тој само го продолжи она што добро го организира Бранко. Ѓубрето од Бранко кое што ширеше смрдеа порано, сега шири смрдеа во корист на Грујо.

Тука е и главниот проблем. За спасител ни се нуди човек кој што ги постави темелите на тоа што ни се случува денес. Сака да не спасува од неговото дело, од неговиот начин на владеење!? Зарем човекот кој го воспостави таквиот начин на владеење ќе се избори за негово рушење? Ќе добиеме само промена на врвот на пирамидата и толку. Плус, ’системот на Бранко’ не само што етикетираше, туку и прислушкуваше, уништуваше бизниси, луѓе, семејства. (Најверојатно нешто слично се работи и денес, но немаме податоци.)

Глупост му е и злоупотребата на историјата, со цел тој да излезе Гоце Делчев на денешното време. Жално е што човек кој што е во врвот на македонската политика скоро дваесет години (а бил и премиер и претседател) да не ја знае историјата на сопствениот народ и држава. Гоце Делчев не бил против востание, тој бил против масовно востание, се залагал за перманентно востание (или попросто тоа му доаѓа нешто слично на партизанското војување). Нека погледне што се дискутирало во Софија во однос на востанието за време кога во Солун е донесена одлуката за масовно востание (тогаш во Софија биле Делчев, Петров, Татарчев, Матов, Сарафов и дискутирале за истите работи), па потоа нека донесува заклучоци.

Веќе кога пишува за патриоти и предавници за повоениот период, не ќе беше лошо да напише два-три збора за Ченто и другите патриоти кои што тогаш како предавници беа затварани, мачени, убиени. Тоа добро ќе му ’легнеше’ на темава, но очигледно уште не расчистил со комунистичкото минато и нема желба и денес јасно да се дистанцира од тие работи и да даде критичен осврт на тој период.

Околу осамостојувањето мара-попара веќе пиша нешто, да не ширам многу... Во тој период предавството треба да се бара кај тие што се трудеа да ја минираат македонската независност. Бранеа скратена Југославија, а не побараа Македонија да биде членка во ООН.

И не дај Боже веќе да имаме патриотски моменти како 2001 и такви патриотски договори... Доколку со тој договор е спасена Македонија, зошто постојано од СДСМ и луѓе блиски до таа партија ни се вели дека доколку не влеземе во НАТО и ЕУ можеме да се распаднеме?! Нека се договорат самите со себе, што е тоа што (ќе) ја спасило Македонија (НАТО и ЕУ или Рамковниот договор).

Околу тоа дека Груевски и не е некој патриот и би можел да се сложам со него, но во никој случај не можам да го прифатам Бранко како некој спасител.

Ај, доста го тупев... Icon_razz Ќе заспиете :dosaden: Во последно врме почнав се подолги постови да пишувам, на крај критиката ќе излезе подолга од колумната на Бране... :pozdrav:


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - Mirza - 04-01-2010

(04-01-2010, 10:12 PM)acko Wrote: Бранко почна да го копира Љубчо со овие пишувања по весници... Icon_razz Но, се сложувам со Христо дека Бранко не е човек што е способен на овој начин да се изразува, па останува да нагаѓаме кои се авторите (а и тие не ја завршиле многу добро работата).

Во глобала идејата му е добра, како што Љубчо преку слична колумна се бранеше од тоа дека е ’бугараш’, ’предавник’. Не е убаво да живееме во општество каде што одредена моќна група со прст ќе покаже дека некој е предавник, ќе му закачи етикета, а за возврат никој не одговара, ниту предавникот за предавство, ниту ’покажувачот’ за тоа што наклеветил.

Состојбата во која се наоѓаме, начинот на владеење, ниту го измисли, ниту го воспостави Груевски, тој само го продолжи она што добро го организира Бранко. Ѓубрето од Бранко кое што ширеше смрдеа порано, сега шири смрдеа во корист на Грујо.

Тука е и главниот проблем. За спасител ни се нуди човек кој што ги постави темелите на тоа што ни се случува денес. Сака да не спасува од неговото дело, од неговиот начин на владеење!? Зарем човекот кој го воспостави таквиот начин на владеење ќе се избори за негово рушење? Ќе добиеме само промена на врвот на пирамидата и толку. Плус, ’системот на Бранко’ не само што етикетираше, туку и прислушкуваше, уништуваше бизниси, луѓе, семејства. (Најверојатно нешто слично се работи и денес, но немаме податоци.)

Глупост му е и злоупотребата на историјата, со цел тој да излезе Гоце Делчев на денешното време. Жално е што човек кој што е во врвот на македонската политика скоро дваесет години (а бил и премиер и претседател) да не ја знае историјата на сопствениот народ и држава. Гоце Делчев не бил против востание, тој бил против масовно востание, се залагал за перманентно востание (или попросто тоа му доаѓа нешто слично на партизанското војување). Нека погледне што се дискутирало во Софија во однос на востанието за време кога во Солун е донесена одлуката за масовно востание (тогаш во Софија биле Делчев, Петров, Татарчев, Матов, Сарафов и дискутирале за истите работи), па потоа нека донесува заклучоци.

Веќе кога пишува за патриоти и предавници за повоениот период, не ќе беше лошо да напише два-три збора за Ченто и другите патриоти кои што тогаш како предавници беа затварани, мачени, убиени. Тоа добро ќе му ’легнеше’ на темава, но очигледно уште не расчистил со комунистичкото минато и нема желба и денес јасно да се дистанцира од тие работи и да даде критичен осврт на тој период.

Околу осамостојувањето мара-попара веќе пиша нешто, да не ширам многу... Во тој период предавството треба да се бара кај тие што се трудеа да ја минираат македонската независност. Бранеа скратена Југославија, а не побараа Македонија да биде членка во ООН.

И не дај Боже веќе да имаме патриотски моменти како 2001 и такви патриотски договори... Доколку со тој договор е спасена Македонија, зошто постојано од СДСМ и луѓе блиски до таа партија ни се вели дека доколку не влеземе во НАТО и ЕУ можеме да се распаднеме?! Нека се договорат самите со себе, што е тоа што (ќе) ја спасило Македонија (НАТО и ЕУ или Рамковниот договор).

Околу тоа дека Груевски и не е некој патриот и би можел да се сложам со него, но во никој случај не можам да го прифатам Бранко како некој спасител.

Ај, доста го тупев... Icon_razz Ќе заспиете :dosaden: Во последно врме почнав се подолги постови да пишувам, на крај критиката ќе излезе подолга од колумната на Бране... :pozdrav:

E, jebiga,
kaj se najdovte vie da diskutirate dali Branko e sposoben na napise artikl za novina ili chasopis?!Da_ne_si_lud Pa chovekov e najmlad Premier i Precednik na Makedonija, a sigurno i mnogu poshiroko! I ako nekoj nekogo kopira to mora da e ljuBcho da go kopira Crvenkovski, zashto toj beshe premier prv! I da ne zborime dalje za intelektot na Branko, chovekov raboti so kompjuteri od vremeto koga vie VMR-Ovci ushte idevte u poljski nuzhnik!
Nego batali toa, naslovot na ovaa tema mnogu me isprovocira "Predavnikot Branko"?! Od koga toa chovekot koj ja vnese RM vo OON i tako dalje stanal predavnik? Pa ako e taka zashto onda grujo ne go sudi? A ustvari i ljubcho mozheshe da go sudi. Siguren sum deka oni dvajcata da mozhat ke go odavat u kapka voda!
Nego shto gluposti zboram, veliki chovek kako Branko u Veliki Okean ne se davi, a kamo li u kapka! Bravo


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - NACIONALIST - 04-01-2010

(04-01-2010, 11:15 PM)Mirza Wrote: isprovocira "Predavnikot Branko"?! Od koga toa chovekot koj ja vnese RM vo OON i tako dalje stanal predavnik?

A sto moze drugo da se narece Rosavko, osven predavnik, znam deka ke ja vnese Makedonija vo nato i eu, da mu dadat vlast odma ke ja vnese, samo kako i so koe IME????? ste razmisluvale li vie argatite komunjarski za toa????


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - mara-popara - 05-01-2010

(04-01-2010, 11:33 PM)NACIONALIST Wrote:
(04-01-2010, 11:15 PM)Mirza Wrote: isprovocira "Predavnikot Branko"?! Od koga toa chovekot koj ja vnese RM vo OON i tako dalje stanal predavnik?

A sto moze drugo da se narece Rosavko, osven predavnik, znam deka ke ja vnese Makedonija vo nato i eu, da mu dadat vlast odma ke ja vnese, samo kako i so koe IME????? ste razmisluvale li vie argatite komunjarski za toa????

Nema shansa toj ja vodi Makedonija a taa da vleze vo EU i NATO. Vleguvanjeto za koe toj zboruva e od propaganden karakter. Kako shto beshe 2002 godina , koga veti deka ke vraboti po eden od sekoe semejstvo. Kako shto beshe 1994godina koga veti deka ke se ptresmeta so kriminalcite.....Premnogu pati dal vetuvanja koj sekogash ostanale neispolneti.


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - NACIONALIST - 05-01-2010

Еве сега слусам дека и патриот се правел дека е!!!! ха ха ха хааааа!!!!!


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - acko - 05-01-2010

(04-01-2010, 11:15 PM)Mirza Wrote: E, jebiga,
kaj se najdovte vie da diskutirate dali Branko e sposoben na napise artikl za novina ili chasopis?!Da_ne_si_lud Pa chovekov e najmlad Premier i Precednik na Makedonija, a sigurno i mnogu poshiroko! I ako nekoj nekogo kopira to mora da e ljuBcho da go kopira Crvenkovski, zashto toj beshe premier prv! I da ne zborime dalje za intelektot na Branko, chovekov raboti so kompjuteri od vremeto koga vie VMR-Ovci ushte idevte u poljski nuzhnik!
Nego batali toa, naslovot na ovaa tema mnogu me isprovocira "Predavnikot Branko"?! Od koga toa chovekot koj ja vnese RM vo OON i tako dalje stanal predavnik? Pa ako e taka zashto onda grujo ne go sudi? A ustvari i ljubcho mozheshe da go sudi. Siguren sum deka oni dvajcata da mozhat ke go odavat u kapka voda!
Nego shto gluposti zboram, veliki chovek kako Branko u Veliki Okean ne se davi, a kamo li u kapka! Bravo

Мирза, ти дискутираш по методот ’на комшијата му смрдат нозете, а баба му има перут’... Очиглдно се работи до ’intelektot’ кој толку го споменуваш, таквите го подржувате Бранче. Icon_razz

-Напишав дека Бранко копира од Љубчо, затоа што во Пулс (’97 изгледа) Љубчо напиша колумна за да одговори на сите тие што го обвинуваат за ’врховизам’, ’бугараштво’ и сл. Не сум сретнал до сега Бранко да излегол со свој пишан став... Но, тоа и не беше кој знае колку битно, без врска си потрошил пола пост на тоа.

-Бранко во ООН не ја внесе како што си напишал РМ, туку БЈРМ, а тоа е голема разлика.

-А се сложувам со тебе дека Грујо (или порано Љубчо) не треба само да збори против него и да го обвинува, туку дека треба и да го осуди...


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - mara-popara - 05-01-2010

(05-01-2010, 12:53 AM)NACIONALIST Wrote: Еве сега слусам дека и патриот се правел дека е!!!! ха ха ха хааааа!!!!!

Kumanovci vikaat: A otvori usta a izl'ze...ni sram ji poerde Da_ne_si_lud


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - mara-popara - 05-01-2010

(05-01-2010, 02:06 AM)mara-popara Wrote:
(04-01-2010, 10:12 PM)acko Wrote: Глупост му е и злоупотребата на историјата, со цел тој да излезе Гоце Делчев на денешното време. Жално е што човек кој што е во врвот на македонската политика скоро дваесет години (а бил и премиер и претседател) да не ја знае историјата на сопствениот народ и држава. Гоце Делчев не бил против востание, тој бил против масовно востание, се залагал за перманентно востание (или попросто тоа му доаѓа нешто слично на партизанското војување). Нека погледне што се дискутирало во Софија во однос на востанието за време кога во Солун е донесена одлуката за масовно востание (тогаш во Софија биле Делчев, Петров, Татарчев, Матов, Сарафов и дискутирале за истите работи), па потоа нека донесува заклучоци.

Веќе кога пишува за патриоти и предавници за повоениот период, не ќе беше лошо да напише два-три збора за Ченто и другите патриоти кои што тогаш како предавници беа затварани, мачени, убиени. Тоа добро ќе му ’легнеше’ на темава, но очигледно уште не расчистил со комунистичкото минато и нема желба и денес јасно да се дистанцира од тие работи и да даде критичен осврт на тој период.Mnogu dobro :sepoklonuva::sepoklonuva:. Za Branko i ostanatite od SDSM ili levacite, "samostojnosta" i opstanokot na Makedonija e mozen edinstveno taa da ostane PROKOMUNISTICHKA i PROSRPSKA. Zatoa nema zbor za Chento, Shatev....RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - Solenik - 05-01-2010

Dobro ve najdov, drugari i drugarki! Eve se resiv posle dolgo-godisno citanje po forumive i jas da posolam malku od mojov um. Mislam deka najcesno ke bide da vi kazam deka ja sum Makedonska opozicija t.e. ne sum nitu za DPMNE nitu za SDSM (site drugi se sateliti, da ne kazam muvi – gomnarki). Se nadevam deka i pokraj toa sto mozebi (citaj – sigurno) nema da se slozuvame, barem od vreme na vreme, sepak ke uspeeme da postigneme korisna razmena na dobronamerni misli.


Se najde Oktopodot da zboruva za vodenje na drzavata napred!
Samo za ovoj tekst Branko Crventkovski treba javno da se besi za noga na Kameniot Most. Takva manipulacija so istorijata ja nemase ni vo vremeto na Tito, a bogami ni na brakata mu Stalin i Hitler. Za toa kako bilo i sto svilo medju Delcev i Gruev i za vremeto na NOV, ne sum bil tamu, a so sigurnost tvrdam deka ni mister Baci ne bil, pa taka moze samo da diskutirame za toa sto go znaeme so sigurnost. Negoviot period so vladeenje (bukvalno vo totalitaristcka smisla) so nasata ni grutka zemja. Zanci 1992-1998 godina vo novata era. Branko: ne pijat site nafta!
Branko “Ni Sam Tu” “UberMakenoshen” Crvenkovski denes pisuva za “crni listi” i “crveni linii”. Pa ne li e tokmu ova covekot koj kako Premier na Republika Makedonija ja potpisa direktivata za sledenje i obrabotka na ludje politicki i ili ideoloski nepodobni za “drzavata”. Druze popara, mislam deka vie ste po strucen po ova prasanje, ako nesto gresam, ve molam isprave te me ili dopolnete. No, koklu sto mi e na mene poznato, citajki gi brojnite vesnici, magazine i forumi, bas za vreme na ovoj progon nevini ludje, simpatizeri i clenovi na VMRO bile obrabotuvani – vo nekoi slicai figurativno, no vo drugi i bukvano do smrt. Bea lepeni “etiketi” na bugrasi, grkofili, amerikanski spioni, sverceri na oruzje za Velika Albanija i t.n. “Patriotizam” ili “predavstvo”? Ili “Ni Sam Tu!”?
A, i od kade izlegoa Makedonskite super-milioneri od tipot na Zore Temelkovski, Dzingo, Velija Ramkovski i redica drugi koi ne gi biduvase ni za ovci da pasat, no znaeja kako da stvorat multi-milionerski firmi preku nok?! Pa i neka prikaze drugar Baci kakvi prihodi imal i toj sive ovie godini. Premierskata i liderska plata ne go objasnuvaat negoviot komoditet. Sigurno negovite ackii vo “Semos” plakaat dobra dividenda!
Okolu prikaznite za deca sto gi kazuva okolu imeto, drug pat.
I sega se naslo kotleto da go vika cajnikot crn! Branko zboruva za ograniziran criminal!

Deka ovoj prcov Gruevski e nesto poaren – skraja!

I tuka vsusnost se krie zajakot.
Za zal na mene mi lici deka toj e “nase dete”. Ako se pogledne podetalno meteorskiot vozdig na Nikola Gruevski, samo lud covek moze da ostane bez somnez deka toj ne e covek na komunistickite sluzbi. Pion.

:pozdrav:


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - hristo - 05-01-2010

(05-01-2010, 04:02 AM)Solenik Wrote: Dobro ve najdov, drugari i drugarki! Eve se resiv posle dolgo-godisno citanje po forumive i jas da posolam malku od mojov um. Mislam deka najcesno ke bide da vi kazam deka ja sum Makedonska opozicija t.e. ne sum nitu za DPMNE nitu za SDSM (site drugi se sateliti, da ne kazam muvi – gomnarki). Se nadevam deka i pokraj toa sto mozebi (citaj – sigurno) nema da se slozuvame, barem od vreme na vreme, sepak ke uspeeme da postigneme korisna razmena na dobronamerni misli.


Se najde Oktopodot da zboruva za vodenje na drzavata napred!
Samo za ovoj tekst Branko Crventkovski treba javno da se besi za noga na Kameniot Most. Takva manipulacija so istorijata ja nemase ni vo vremeto na Tito, a bogami ni na brakata mu Stalin i Hitler. Za toa kako bilo i sto svilo medju Delcev i Gruev i za vremeto na NOV, ne sum bil tamu, a so sigurnost tvrdam deka ni mister Baci ne bil, pa taka moze samo da diskutirame za toa sto go znaeme so sigurnost. Negoviot period so vladeenje (bukvalno vo totalitaristcka smisla) so nasata ni grutka zemja. Zanci 1992-1998 godina vo novata era. Branko: ne pijat site nafta!
Branko “Ni Sam Tu” “UberMakenoshen” Crvenkovski denes pisuva za “crni listi” i “crveni linii”. Pa ne li e tokmu ova covekot koj kako Premier na Republika Makedonija ja potpisa direktivata za sledenje i obrabotka na ludje politicki i ili ideoloski nepodobni za “drzavata”. Druze popara, mislam deka vie ste po strucen po ova prasanje, ako nesto gresam, ve molam isprave te me ili dopolnete. No, koklu sto mi e na mene poznato, citajki gi brojnite vesnici, magazine i forumi, bas za vreme na ovoj progon nevini ludje, simpatizeri i clenovi na VMRO bile obrabotuvani – vo nekoi slicai figurativno, no vo drugi i bukvano do smrt. Bea lepeni “etiketi” na bugrasi, grkofili, amerikanski spioni, sverceri na oruzje za Velika Albanija i t.n. “Patriotizam” ili “predavstvo”? Ili “Ni Sam Tu!”?
A, i od kade izlegoa Makedonskite super-milioneri od tipot na Zore Temelkovski, Dzingo, Velija Ramkovski i redica drugi koi ne gi biduvase ni za ovci da pasat, no znaeja kako da stvorat multi-milionerski firmi preku nok?! Pa i neka prikaze drugar Baci kakvi prihodi imal i toj sive ovie godini. Premierskata i liderska plata ne go objasnuvaat negoviot komoditet. Sigurno negovite ackii vo “Semos” plakaat dobra dividenda!
Okolu prikaznite za deca sto gi kazuva okolu imeto, drug pat.
I sega se naslo kotleto da go vika cajnikot crn! Branko zboruva za ograniziran criminal!

Deka ovoj prcov Gruevski e nesto poaren – skraja!

I tuka vsusnost se krie zajakot.
Za zal na mene mi lici deka toj e “nase dete”. Ako se pogledne podetalno meteorskiot vozdig na Nikola Gruevski, samo lud covek moze da ostane bez somnez deka toj ne e covek na komunistickite sluzbi. Pion.

:pozdrav:

Здраво, Соленик. Гледаш, не е страшно да се напише некој пост.Iconflowerhr4 Ке ни бидеш пријатно друштво. А, тоа дека не ти “ легаат“ двете најголеми макеоднски партии, не се секирај. Не си единствен. Да се надеваме дека тие ке се подобрат,т.е. да се ослободат од туѓите влијанија... или да се јави некоја подобра( почиста) од нив.


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - Solenik - 05-01-2010

Blagodaram za topliot priem hristo! :dapukne:

Da! Se slozuvam deka ne e strasno da se stavi nekoj post i da kaze covek sto mu lezi na dusata. No, eve za zal (moram da priznam) i jas stradav od onaa Makedonska bolest "molcenjeto e zlato". (Da ne izleze deka samo pokazuvam prst na vina tuka, ama i taa bolest e del od istiot problem sto go nosi organizacijata na Branko)

Da se nadevame deka i drugi ke se ohrabrat kako mene da pocnat javno da se izjasnuvaat i taka da pridoneseme za razvivanje (radjanje) na demokratijata vo Makedonija!


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - Solenik - 05-01-2010

(04-01-2010, 09:21 PM)mara-popara Wrote: Кој е патриот, а кој предавник?

ЧЛЕНКА НА ООН ПОД ПРИВРЕМЕНАТА РЕФЕРЕНЦА

Следните два примери се од нашата понова историја, по стекнувањето на независноста во 1991 година.
И покрај исполнувањето на сите неопходни предуслови, што беше верифицирано и од Бадентеровата комисија, најрелевантните меѓународни фактори поради спорот со Грција не воспоставија дипломатски односи со Република Македонија, а нашата земја не можеше да стане членка на ООН. Европската унија (во тоа време - Европската заедница) ја донесе Лисабонската декларација, според која ниту унијата ниту нејзините членки нема да ја признаат нашата земја, се додека во нејзиното име стои зборот Македонија.

На просторот на поранешна Југославија во Хрватска и БиХ се одвиваа крвави војни. На Косово атмосферата беше во состојба на вриење.

Милошевиќ и достави предлог на Атина за создавање грчко-српска федерација. Опасноста од создавање т.н. Јужен фронт и од прелевање на војната на наша територија беше огромна.

Во таква ситуација, како на земја, ни беше понудена следната опција - или ќе влезете во ООН под привремената референца Поранешна Југословенска Република Македонија или воопшто нема да станете членка на ООН. Што беше патриотски, а што предавнички одговор во таква ситуација? Да ја следиме логиката од четириесеттите („или цела или никаква Македонија”), или другата - „подобро на еден дел, отколку никаква Македонија”?

И денес стојам до крај зад одлуката што ја донесовме. Македонија стана членка на ООН и меѓународно признат субјект. Во историјата на еден народ не се добиваат сите битки одеднаш, туку во етапи. Кога денес од самопрогласените „патриоти” ги слушам обвинувањата дека тогаш е направено предавство, добивам желба јавно да го поставам следново прашање: Кој и брани на актуелната „патриотска” власт да донесе одлука да истапиме од членството на ООН и повторно да аплицираме за прием под уставното име? Или денес тоа би било глупост, ама во 1993 година би претставувало „патриотски” чин?

Dali bilo taka. Po ovaa shto ke go prikacham Gligorov i Crvenkovski mnogu ubavo znaele za namerite na Srbija i Grcija. Po se tie i dale soglasnost:

[Image: scan0035.jpg]

[Image: scan0037.jpg]

[Image: scan0038.jpg]
[/quote]


mara-popara: od kade se ovie izvadoci?


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - mence - 05-01-2010

Ako "patriotot" Brako Crveni, go bivalo za vodenje politika od naj visoko nivo...vidovme....i toa celi 17-18 godini...

Covekot ne zasluzuva nitu da go spomeneme...ama za zal se uste se plete da ne vodi...

Sto da pravime ima i takvi izrodi megju nas...


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - hristo - 05-01-2010

(05-01-2010, 07:52 PM)mence Wrote: Ako "patriotot" Brako Crveni, go bivalo za vodenje politika od naj visoko nivo...vidovme....i toa celi 17-18 godini...

Covekot ne zasluzuva nitu da go spomeneme...ama za zal se uste se plete da ne vodi...

Sto da pravime ima i takvi izrodi megju nas...

Просто,нема да го подржиме на избори...и сам ке си оди:seir:


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - NACIONALIST - 05-01-2010

(05-01-2010, 07:52 PM)mence Wrote: Ako "patriotot" Brako Crveni, go bivalo za vodenje politika od naj visoko nivo...vidovme....i toa celi 17-18 godini...

Covekot ne zasluzuva nitu da go spomeneme...ama za zal se uste se plete da ne vodi...

Sto da pravime ima i takvi izrodi megju nas...


Takvite izrodi za vreme na ilindenskoto vostanie se kaznuvale bez presuda, so strelanje


RE: ПРЕДАВНИКOT БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗБОРУВА ЗА ПАТРИОТИЗАМ - mence - 05-01-2010

Tocno Hristo, nema da go podrzime....ama zalno e sto e golem brojot sto go podrzuvaat...

Zatoa i toj taka se koceperi...

Da nema okolu nego koi sakaat nekoe zalce...toj mozebi i ce si se povlece....Ama ima nekoi koi go cukaat po grbot i mu vikat deka e naj dobar...

E zatoa Branko e "patriot"....