Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!
КОСОВО - Printable Version

+- Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи! (https://forum.kotle.ca)
+-- Forum: Историjа (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: ПОЛИЦИСКО ПОЛИТИЧКО ПОДЗЕМЈЕ (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=33)
+--- Thread: КОСОВО (/showthread.php?tid=3999)КОСОВО - montehristo - 09-03-2019