Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!
Како се трошат народните пари? - Printable Version

+- Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи! (https://forum.kotle.ca)
+-- Forum: Економија (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Forum: Економија и Финансии (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=32)
+--- Thread: Како се трошат народните пари? (/showthread.php?tid=3360)Како се трошат народните пари? - ЈорданПетровски - 31-03-2016