Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!
Србизмите во македонскиот литературен јазик - Printable Version

+- Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи! (https://forum.kotle.ca)
+-- Forum: Историjа (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Историjа (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Thread: Србизмите во македонскиот литературен јазик (/showthread.php?tid=314)Србизмите во македонскиот литературен јазик - Пат - 01-05-2010

(01-05-2010, 02:12 PM)ivan mihajlov Wrote: литературниот македнски е пален со србизми оти 55 сколие беше протекторат на Београд.


Еве оваа глупост сум ја сретнал на сите бугарски форуми, а бидејќи јас одлично го познавам македонскиот литературен јазик, и многу добро бугарскиот и српскиот, сметам дека ова не е точно. А најинтересно ми е кога некој Бугарин што не го владее добро ни сопствениот литературен јазик има „мудрост“ да ми ја вади р’ската од моето око, а не си гледа гредата во своето.

Ајде да видиме кои се србизмите во македонскиот литературен јазик, кажете ми ги еден по еден.

И да, за да не се чувствувате дискриминирани, во оваа тема ќе ги разгледуваме и русизмите во вашиот јазик. Или дааааа, како не се сетив, во вашиот јазик нема русизми, тоа се всушност бугарски думи кои заминале на печалба во Русија, па се вратиле пак дома.Tuktuk0ni


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - boreto - 01-05-2010

Защо да е глупост? Това е точно така.
В македонския има много сърбизми. В българския има много русизми. И в двата има много латинизми и англо...
Единствено не ми е ясно защо се палиш?

Те сещам се:
мк - слобода, киднапирам
бг - болшинство


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Пат - 01-05-2010

(01-05-2010, 04:30 PM)boreto Wrote: Защо да е глупост? Това е точно така.
В македонския има много сърбизми. В българския има много русизми. И в двата има много латинизми и англо...
Единствено не ми е ясно защо се палиш?

Те сещам се:
мк - слобода, киднапирам
бг - болшинство

Мислам дека набргу и ќе видиш зошто е тоа глупост. Најпрвин одговори ми дали и Марко Цепенков употребувал србизми според тебе? Или пак Љубен Каравелов?

киднапирање не е македонски збор

http://etymonline.com/?term=kidnap

Ајде да ги видиме тие многу српски зборови во македонскиот јазик, кои се? Ти баш најде, толку типично да го кажеш зборот „слобода“ кој , ајде што го има кај Марко Цепенков, ама го има и кај Љубе Каравелов:

„Не, братия, оставете всичко настрана и търсете братство между себе си и между своите братия, които търпят също както и ние. Българи, сърби, ромуни и гърци трябва в сегашно време да подадат един другиму братска ръка и с общите си сили да откупят отечеството си, ако иска секи из тях да достигне свойто слобода. Тие четири народа търсят слобода, желаят спасение, а имат едни общи врагове и ако се карат между себе си, то помагат на своите душмане. Нашата вражда против гърците трябва сега засега да се остави настрана и да се гледа общата цел. Кога ние бъдем слободни, тогава ние можеме да се препираме и да делиме това, щото имаме; кога бъдеме слободни, тогава и вражда не може да бъде между нас.“

http://212.39.92.39/e/prosveta/istoria_11/33.3.html


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - boreto - 01-05-2010

Че защо да не употребяват сърбизми? Българска държава още е немало. Сръбска вече е имало. Немало е кодифициран литературен български език. Сръбско влияние доста време е имало в България. Дори и след възраждането на българската държава. Поне до подлото нападение на Сърбия връз България след Съединението.

Вероятно знаеш, че известно време Любен Каравелов е живял и работил в Белград и Нови сад.


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Kasnakovski - 01-05-2010

Од еден друг форум најдов овие неколку русизми во бг јазик
ЖИВУЩ
ПЕТИЛЕТКА
НАЧЕТ (установен незаконен преразход в сметките на МОЛ)
НАЧИНАЕЩ
НАЧИСЛЯВАМ
УРОЖАЙ
НИЩОЖЕН
НОЖОВКА
ОБОРОТ
ОБОРУДВАНЕ
ОБОЗРЕНИЕ
ТЕКУЩ, ТЕКУЧЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛ
РАЗБИВКА
СТРЕЛОЧНИК

Во македонскиот јазик не гледам да има многу србизми. „Слобода“ не е, а дури и да е, е освоена многу пред кодификацијата на македонскиот јазик.


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - val - 01-05-2010

Здравейте!
Думи и изрази, които много ме "иритираат", когато се "користат":
извештаj, уметник, посматрач, слика, безбедност, обезбеди, итно, вежбам, кренам, морнарски, сообрак'аj, одлука, влада, конечно, подрачjе, почеток, глуми, грозоморно, во просек, просечен и т.н.Icon_wink

Не ме разбирайте погрешно, но съм на мнение, че всеки език си взаимодейства и подлежи на влиянието на "доминантни" езици в определни периоди от развитието си. Днес някой може ли да си представи IT-терминологията на език, различен от английския, например?


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Пат - 01-05-2010

(01-05-2010, 05:11 PM)boreto Wrote: Че защо да не употребяват сърбизми? Българска държава още е немало. Сръбска вече е имало. Немало е кодифициран литературен български език. Сръбско влияние доста време е имало в България. Дори и след възраждането на българската държава. Поне до подлото нападение на Сърбия връз България след Съединението.

Вероятно знаеш, че известно време Любен Каравелов е живял и работил в Белград и Нови сад.
На пример, мене ми кажа еден човек дека дури и денес некои постари луѓе во Добруџа велат „слобода“ а не „свобода“. И тие ли употребуваат србизми?

Не сте во право. Тоа не е српско влијание туку едноставно си е дел од македонскиот народен говор.

За тоа расчистивме значи. Друго?

Што велиш за "касае", "считам", "устройва", "зрелище", “удобство“, “удоволствие“, “удовлетворение“, “щастлив“....?


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Kasnakovski - 01-05-2010

(01-05-2010, 05:34 PM)val Wrote: Здравейте!
Думи и изрази, които много ме "иритираат", когато се "користат":
извештаj, уметник, посматрач, слика, безбедност, обезбеди, итно, вежбам, кренам, морнарски, сообрак'аj, одлука, влада, конечно, подрачjе, почеток, глуми, грозоморно, во просек, просечен и т.н.Icon_wink

Не ме разбирайте погрешно, но съм на мнение, че всеки език си взаимодейства и подлежи на влиянието на "доминантни" езици в определни периоди от развитието си. Днес някой може ли да си представи IT-терминологията на език, различен от английския, например?

Само да кажам дека многу од србизмите си имаат и македонски синоними и од тоа што го гледам во последно време се` повеќе се користат македонските еквиваленти.


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - val - 01-05-2010

(01-05-2010, 05:50 PM)Kasnakovski Wrote:
(01-05-2010, 05:34 PM)val Wrote: Здравейте!
Думи и изрази, които много ме "иритираат", когато се "користат":
извештаj, уметник, посматрач, слика, безбедност, обезбеди, итно, вежбам, кренам, морнарски, сообрак'аj, одлука, влада, конечно, подрачjе, почеток, глуми, грозоморно, во просек, просечен и т.н.Icon_wink

Не ме разбирайте погрешно, но съм на мнение, че всеки език си взаимодейства и подлежи на влиянието на "доминантни" езици в определни периоди от развитието си. Днес някой може ли да си представи IT-терминологията на език, различен от английския, например?

Само да кажам дека многу од србизмите си имаат и македонски синоними и од тоа што го гледам во последно време се` повеќе се користат македонските еквиваленти.

Не сум пурист, но може ли да те коригирам:
"користам" = "употребувам" Icon_lol
Ве молам, зборуваjте Македонски!Sepotsmeva


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Paradigm - 01-05-2010

Македониския определено е сърбизиран.Щеше да е чудно ако не беше.Сръбска музика,телевизия,филми и предавания заливат ежедневно македонеца.Като се прибави и 80г. окупация(с малки прекъсвания),не е никак чудно сегашното положение.Не знам защо се инатат некои.
Па отворете една книга на Цепенков или на Миладиновци и ги сравнете със статия от днешен македонски вестник.
Да не говорим,че днешния макеоднски език е фрашкан с некакви думи от рода на -киднапирам,инсистирам,аплицирам,монструми,тортури,суфициентно и не знам още какво кои се преки заемки от английския.
Богатството на македонските говори е голямо и многообразно, не знам само защо така се обезобразява езика.


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Kasnakovski - 01-05-2010

(01-05-2010, 06:10 PM)val Wrote: да те коригирам

А овој збор е бугарски?
Да те поправја и аз тебе.


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Пат - 01-05-2010

(01-05-2010, 05:34 PM)val Wrote: Здравейте!
Думи и изрази, които много ме "иритираат", когато се "користат":
извештаj, уметник, посматрач, слика, безбедност, обезбеди, итно, вежбам, кренам, морнарски, сообрак'аj, одлука, влада, конечно, подрачjе, почеток, глуми, грозоморно, во просек, просечен и т.н.Icon_wink

Не ме разбирайте погрешно, но съм на мнение, че всеки език си взаимодейства и подлежи на влиянието на "доминантни" езици в определни периоди от развитието си. Днес някой може ли да си представи IT-терминологията на език, различен от английския, например?

Да, за латинизмите си во право, но ние не зборуваме за тоа сега.

користат“- често се вели „употребуваат“ наместо тоа, ама да, за тоа може и да си во право, иако на пример во македонскиот јазик има именка „корист“ која што го нема баш истото значење со „полза“ иако е блиско.
извештај“- http://translate.google.com/?hl=en&tab=wT#ru|bg|%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
уметник“ - доаѓа од умешност, кога некој нешто умее затоа што има ум тогаш тој е уметник а не художник
http://translate.google.com/?hl=en&tab=wT#ru|bg|%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
„посматрач“ е србизам кој што го нема во мк литературен туку се вели набљудувач/
„слика“ е од лик, лице.
„безбедност“- е синоним за сигурност, безопасност и не знам од кога точно се употребува.
„итно“- не сум сигурен, ама мислам дека овој збор сум го сретнал кај некој од преродбениците, треба да се провери за ова.
„вежбам“- за да станам вешт. На БГ како е? Упражнява? Ако е така, тогаш тој збор е туѓ на нашите говори.
кренам а зошто па те дразни толку овој збор? Можеби затоа што го нема ни во бугарскиот ни во српскиот јазик, каде што се вели „дигнем, подигнем“.
„одлука“- да, ова е србизам, на македонски е решение.
„морнар“- можеби си во право и за тоа, иако никогаш не сум слушнал ниту прочитал некаде „морјак“.
„сообраќај“- во македонскиот јазик има глагол „се обраќа“. Како е на бугарски?
„влада“- да, овој технички израз е најверојатно превземен од српскиот јазик. И мене повеќе ми се допаѓа идејата со македонскиот нард да се „управува“, а не да се „владее“, а особено со оглед на тоа дека во нашиот јазик има именка „управител“
http://www.google.com/#hl=en&q=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a86c207b1c79523e

„конечно“- овој збор мислам дека го има во сите словенски јазици, при се што кај нас одамна се изгубил зборот „конец“ со значење крај.
подрачjе а како треба, регион?
почеток - http://translate.google.com/?hl=en&tab=wT#en|ru|begining

глуми
тоа си е србизам. Во македонскиот литературен е „игра“.
грозоморно - мислам дека овој збор не е во употреба во Србија, барем не често.

Еве гледај, на Гугл напишав „грозоморАн злочин“ што би требало да биде на српски, и еве што излезе:

http://www.google.com/#hl=en&q=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a86c207b1c79523e

„просек“- ? како е на бугарски? Кај нас на пример се вели просечен, додека „осреден“ би било еден вид македонизиран србизам..


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Kasnakovski - 01-05-2010

(01-05-2010, 06:27 PM)Път Wrote: „влада“- да, овој технички израз е најверојатно превземен од српскиот јазик. И мене повеќе ми се допаѓа идејата со македонскиот нард да се „управува“, а не да се „владее“, а особено со оглед на тоа дека во нашиот јазик има именка „управител“
http://www.google.com/#hl=en&q=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a86c207b1c79523e
И нашето правителство си е директна заемка от руски
[Image: 1219917728_00qzy6p36s.jpg]
Правител няма смисъл на български.


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Kasnakovski - 01-05-2010

А најинтересно е дека на бугарски се преведува Първият владетел - Первый правитель


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Пат - 01-05-2010

(01-05-2010, 08:13 PM)Kasnakovski Wrote: А најинтересно е дека на бугарски се преведува Първият владетел - Первый правитель
Да, тоа се интересни совпаѓања. И на македонски е владетел, е сега бидејќи ние не сме имале „влада“ или „правителство“ до 45-та веројатно сме ја зеле српската варијанта. Инаку тука често се употребува и „раководство“

http://www.google.com/#hl=en&q=makedonskoto+rakovodstvo&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a86c207b1c79523e


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Paradigm - 01-05-2010

Не се ли ползва властелин на македонски?
Иначе не знам защо толко се обиждат некои македонци кога им кажеш,че има сърбизми в езика им.Нормално да има и в българския има русизми и турцизми,каквито има и в македонския.
Важното е,че има опити да се чистат.Мен лично ми е интересно колко думи има от немски произход,кои пак преку сръбския се прифатени и се използват в Македония-флаша,тастатура,помфрит,цимер,щрафцигер и много други


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Kasnakovski - 01-05-2010

(01-05-2010, 06:27 PM)Път Wrote: користат“- често се вели „употребуваат“ наместо тоа, ама да, за тоа може и да си во право, иако на пример во македонскиот јазик има именка „корист“ која што го нема баш истото значење со „полза“ иако е блиско.
Имаме КОРИСТНА ЦЕЛ - използваческа цел, сакаме некого да го употребиме, да го използваме...
КОРИСТНА МИС`Л - ....

Значи или и ние употребуваме србизми или не е србизам, а некој стар збор.

Дајте да ја видиме ВРЕДНОСТА.

Тука е веќе сосем обратно.

Нашето вреден е едно, македонското е друго, на 180 степени е обрнато.


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Пат - 01-05-2010

(01-05-2010, 09:40 PM)Kasnakovski Wrote: Имаме КОРИСТНА ЦЕЛ - използваческа цел, сакаме некого да го употребиме, да го използваме...
КОРИСТНА МИС`Л - ....

Значи или и ние употребуваме србизми или не е србизам, а некој стар збор.

Дајте да ја видиме ВРЕДНОСТА.

Тука е веќе сосем обратно.

Нашето вреден е едно, македонското е друго, на 180 степени е обрнато.
Ха, абе Каснакоски, знаеш што батка. Мислам дека дојдовме до сензационално откритие на векот- и Србите се Словени исто како нас Shok и тоа јужни ShokShokShok соседи и на Македонија и на Бугарија ShokShokShokShokShok

А гледај сега и ова:

белоруски: выкарыстоўваць
http://translate.google.com/?hl=en&tab=wT#en|be|use
полски: korzystać
http://translate.google.com/?hl=en&tab=wT#en|pl|use

Инаку за вашето „вреда“ го има и кај нас во навреда и повреда (кај Србите у-вреда и по-вреда)

А за вредноста, хехе, види што најдов:

„Иван Богоров е един от най-убедените български пуристи. Той се бори десетки години срещу навлизането в езика на чуждици, и най-вече срещу гърцизмите, както и срещу вливането на множество русизми в оформящия се български книжовен език. Богоров пуска в книжовна употреба редица народни думи и се опитва да въведе много нови думи, с които да замени чуждите......

Богоров е първият български книжовник, който поддържа навсякъде писане на думите според народния им изговор вместо с църковнославянския или руския......


Примери за употреба на народни думи у Богоров

# вреден (рус. способен)
# вредност (рус. способност)


Кај нас пак, тие се синоними.

Има и други:

пречник (диаметър), бод (рус. точка, пункт)- и за ова еден Бугарин еднаш ми кажа дека ни било србизам; токо-речи (рус. почти)- кај нас е туку- речи, или речиси;

Еве пак пример за синоними во мк јазик:
# можен (възможен)
# можност (възможност)
неможност (невъзможност)

ред (рус. "състояние")- кај нас си е токму така- ред

# бележит
# залог - и овие зборови ги имаме

наречница (орисница)- и тоа имаме

гузни ма (съмнявам се; рус."подозирам")- е ова немамеIcon_lol

увярване (приемане за вярно; доверие; удостоверение)- кај нас е уверување
# печалба
# верига (тур. синджир)
пригода (рус. удобство, удоволствие; араб.-тур. "кеф")
и овие ги имаме:

# почит
обичен- еј, а некои ме убедуваа дека порано нашите стари велеле обикновен, и божем сме се посрбиле Nee_taka


http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2


И ова ќе кажам, мислам дека нема Македонец кој при средба со Бугарин , Бугаринот не му кажал: „еј, и баба/дедо ми говореше така“

Дури и на една емисија која ја гледав на Јутуб а во која што се зборуваше за Бугари во Албанија водителката кажа дека тешко ги разбирала затоа што „говорјат като на староб’лгарски“, а тие речиси и да го говорат македонскиот литературен без и да го учат, затоа што им е мајчин- буквално!

И што излезе сега, а Парадигмос, ние повеќе од вас сме го зачувале народниот говор Icon_lol


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - Администратор - 02-05-2010

(01-05-2010, 05:34 PM)val Wrote: Здравейте!
Думи и изрази, които много ме "иритираат", когато се "користат":


Of-topic

Val, да ти пожелам добредојде на форумов. Се надевам ке придонесеш во расветлувањето на црните дупки во македонската историја.


RE: Србизмите во македонскиот литературен јазик - veritas - 02-05-2010

Айде да не ги изреждам. Например, собракяне, став и други такива.