Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!
МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - Printable Version

+- Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи! (https://forum.kotle.ca)
+-- Forum: Македонска политичка арена (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дискусиja (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ (/showthread.php?tid=2441)

Pages: 1 2


МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 12-02-2013

Мојот судски процес влегува во завршна фаза, затоа трешив да го прикажам текот на настаните по хронолошки ред.

Поднесов Кривична Пријава на 29.11.2007 година:[Image: krivicnaprijava1_zps17d5fca8.jpg]

[Image: krivicnaprijava2_zps65482b11.jpg]

[Image: krivicnaprijava3_zpsd007021c.jpg]


RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 12-02-2013[Image: krivicnaprijava4_zpsb2efdb85.jpg]

[Image: krivicnaprijava5_zps724e6ddd.jpg]


RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 12-02-2013[Image: krivicnaprijava6_zpsa8fbf867.jpg]

[Image: krivicnaprijava7_zpsfb140274.jpg]


RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 12-02-2013

Решението со кое се ОТФРЛА КРИВИЧНАТА ПРИЈАВА поради ЗАСТАРЕНОСТ.[Image: 873613001-1_zpse5b90875.jpg]

[Image: 873613002_zpsd9a742d6.jpg]


RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 12-02-2013


[Image: 873613002_22-1_zps26ab92b5.jpg]Одлукајта на Јавната Обвинителка Драгица Михајловска е флагрантен фалсификат.
Зошто тврдам дека е флагрантен фалсификат. Јавната Обвинителка Драгица Михајловска како последна Службена Белешка ја зема Службената Белешка од 18.11.1997 година што не е точно.
Имено последната службена белешка во моето досие е од 03.06.1988 година. Иако таа службена белешка била приложена како доказ, јавната обвинителка не ја прифатила:[Image: scan0325-2_zps1f21549d.jpg]


RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 12-02-2013

На отфрлената кривична пријава нема право на жалба. Морав да го искористам правниот лек кој ми беше посочен во решението за отфрлање на кривичната пријава.
А тоа е: ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПОДИГАЊЕ ОБВИНИТЕЛЕН АКТ БЕЗ ДА СЕ СПРОВЕДУВА ИСТРАГА
[Image: krivicnaprijava11-1_zps9ead0244.jpg]


[Image: krivicnaprijava12_zpsec542c89.jpg]

RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 12-02-2013

[Image: krivicnaprijava13_zps75b9b474.jpg]


[Image: krivicnaprijava14_zps9a1caa6f.jpg]


[Image: krivicnaprijava15_zps7e6abafa.jpg]
RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 13-02-2013

Во декември 2008, 10 месеци по поднесувањето добивам известување од истражниот судија во кое бара точни адреси на обвинетит.[Image: izvestiezaadresi_zps42b24e98.jpg]
Јас во пријавата сум навел каде се вработени.
Имено, законот прифаќа достава на покана за на Суд на работно место (наместо на адреса на живеење), па во чен 115 вели: „Ако доставувањето се врши на работното место на лицето на кое треба да му се достави писменото, а тоа лице не се затече тука, доставувањето може да му се изврши на лице овластено за прием на пошта кое е должно да го прими писменото или на лице кое е вработено на истото место, ако тоа се согласи да го прими писменото.“ Значи проблемот со доставување на покани за сослушување не постоел од прв ден.

Покрај тоа што сум го исполнил условот од законот по член 115 јас пак испратив ПОДНЕСОК до истражниот судија во кој му дадов три адреси и го известив дека сум поднел барање до МВР да ми ги достават адресите на преостанатите обвинети.[Image: scan0548_zps0f62fb3d.jpg]


RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 13-02-2013

Барањето за адреси го упатив до минстрката лично.[Image: Document_19_zps8eb7f234.jpg]

RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 13-02-2013

Во август месец предметот го дават на друг судија, игра за да се одолговлече процесот.
На 08.04.2010 година, пратив писмо во коe барам да добиам информации за текот на случајот.


[Image: Document_25_zpse5ab817c.jpg]Истражниот судија Басотовa на 05.05.2010 година ме известува дека ПРАТЕНИ СЕ ПОКАНИ ЗА СОСЛУШУВАЊЕ!!


[Image: Document_26_zpsfa2e6c9c.jpg]
RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 13-02-2013


Бидејки од мај 2010 година, истразниот судија Басотова не ми даваа никакви информации за постапката, напишав барање до Републичкиот Судски Совет и до министерот за Правда. Писмата не можам ги пролижам имав мала хаварија на компјутерот и тие две писма настрадаа.

Одговор добив од РСС:


[Image: Document_31_zpsb98a5c93.jpg]


и од истражниот судија Басотова:


[Image: Document_32_zps5247d60f.jpg]


од министерот за правда Михајло Маневски недобив никаков одговор.RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 13-02-2013

Бидејки бев незадоволен од одговорот на Републичкиот судски совет напишав повторно представка. моето незадоволство беше врзано за молкот на Републичкиот Судски Совет за отфрлањето на мојата кривична пријава со флагрантен фалсификат. На 29.08.2011 по електронска пошта ја упатив оваа преставка .


From: jordanpetrovski@hotmail.com
To: sudskisovetrm@gmail.com
Subject: XIII KИ.бр.261/08 прилог бр.3
Date: Mon, 29 Aug 2011 20:12:41 +0200[Image: Document46_zps592bea1c.jpg]


[Image: Document47_zpsf921570a.jpg]

RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 14-02-2013

Во писмово истражниот судија Басотова бара да ги доставам адресите на обвинетите !!!???[Image: Document_32_1_zpsf84bdde7.jpg]


Истражниот судија Басотова, во писмото од 08.05.2010 година ме известува дека ПРАТЕНИ СЕ ПОКАНИ ЗА СОСЛУШУВАЊЕ.


[Image: Bosotovaodgovor1_1_1_zps5b3cd350.jpg]Што може да се заклучи освен јасна намера да се опструира предметот.
RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 14-02-2013

Морав да упатам повторно барање до МВР да ми ги даде адресите.[Image: Document_35_zps78430817.jpg]RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 14-02-2013

Играта на толкување на законот по сопствена волја на вработените продолжи. Од МВР добив два одговора: во едниот дека НЕМОЖАМ да ги добија адресите[Image: Document_36_zps1f0274b0.jpg]


RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 14-02-2013

Во вториот одговор добив две адреси?[Image: Document_38_zpsd1592a06.jpg][Image: Document_39_zps320388cd.jpg]

RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 15-02-2013

Пратив известување до истражниот судија.
[Image: Document5_zpsfcb1ee06.jpg][Image: Document6_zps046b2e38.jpg]RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 15-02-2013

Иако судот можеше да ги достави поканите на обвинетите на работните места или да ги побара адресите од МВР по службена дожност тоа тие не го правеа, за да се осигурам и јас упатив барање преку социјалните мрежи и за неколку дена ги добив ТОЧНИТЕ адреси. Сега веке и "проблемот" со адресите беше надминат.
[Image: Document42_zpsbe3965ba.jpg][Image: Document43_zps2c12dda2.jpg]


RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 16-02-2013

Републичкиот Судски Совет не ми одговори во предвидениот рок. Се јавував неколкупати по телефон да интервенирам. Конеѓно кон крајот на октомри со одговор ме удостои Госпоѓата Државен Советник, Виолета Арнаудова. Разговорот го снимав:
Најинтересен е крајот на снимката. На крајот на снимката, Госпоѓата Државен Советник, Виолета Арнаудова се обраќа кон некој, по се нејзин предпоставен и му вели "ЗАТОА ВЕ ПРАШАВ ШТО ДА МУ КАЖАМ". Ако постапката на Републичкиот Судски Совет била според законот, дали ке треба да бара совет што да ми одговори/каже. Одговорот ке беше многу едноставен, ке се повикаше на член од правилникот за работа на РСС и ке одговорот ке го добиев во писмена форма.


RE: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ - ЈорданПетровски - 16-02-2013

Транскрипт од разговорот со Госпоѓата Државен Советник, Виолета Арнаудова. На англиски е. На Македонски ке го направам деновиве.
[Image: Document51_zps85286020.jpg]


[Image: Document52_zpsda9e0736.jpg]


[Image: Document53_zpsb771dc9f.jpg]