Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Македонска-Бугарска врска од Самоил до преродбата.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
(29-01-2011, 04:02 PM)афион Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 12:20 PM)попович Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 11:10 AM)афион Wrote: [ -> ]Територијата на етничка Македонија од секогаш е населена со Македонци,дали тие се антички,словени тоа не игра улога затоа што тие секогаш се нарекувале Македонци.

Лъжеш! Посочи документи, в които в континюитет от 10ти до 19ти век, славяноезичното население на днешната географска област Македония се е наричало масово и изключително македонци (без значение дали в етнически, регионален или политически смисъл) Pishtoldzija
После за по-лесно можеш да посочиш съвременен западен автор, който поддържа горното твърдение Icon_wink
Мисля, че ще ми дадеш отговор на горното, колкото даде и колегата ти Таридин преди време.
@Зоограф - този въпрос е свързан и с основния ти въпрос - освен с въпроса какви са били македонците през средните векове, може да го подхванем и от другата страна - какви не са били. А и пропагандни изказвания като горното на Афион само ще разводнят темата Icon_wink

И бугарите се нарекувале грци,и се срамеле од името бугарскоNenene

Ти българите ги остави, говорим за македонците, които според теб се наричали през цялото време македонци. Погледни ми пак въпроса и кажи - можеш ли да го докажеш точно както е формулирано.
Ако не - се поправи и артикулирай по-прецизна теза - примерно, че са се срамували да се наричат македонци и всъщност са се наричали по друг начин.
(29-01-2011, 05:02 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 04:37 PM)Kasnakovski Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 04:34 PM)афион Wrote: [ -> ]A како се вика таа држава?
Прво сме биле заедно во Бугарија, по тоа во Византија, пак во Бугарија и накрај во Османска империја.
Поентата е да блискоста е само кога сме во една држава, ама таа држава не е Бугарска. Кога Бугарија има своја држава (12-14 век, 19+ век), Македонија има различна историја.

Da_ne_si_lud
Ето го отново този двоен стандарт...
Глупостта че първата българска държава не била българска понеже във втората се вляли кумани дори няма да го коментирам ....
втората Българска държава по принцип има кратко съществуване, но и южна тракия и част от западните покрайнини не са били част от България през по-голямата част от времето,но там са българи, защо там да се запазят, а в мкд не? Razmisluva
а географската област македония няма своя собствена история, никога не е съществувала такава държава която да обединява хората от днешната област, за да има...
Каде гледаш двоен стандард?
Погледни ја темата, вели од Самуил до преродбата. За првата бугарска држава не зборуваме бидејки според вашата официјална исторографија создавањето на етничките Бугари завршува во 10-12 век (испаѓа под Византија се случил голем дел од процесот). Значи после тој период, ајде да испитаме колку сме било исто низ сите тие векови, што е тоа што не поврзувало и одбивало..
За Тракија не зборуваме, нити ме интересира многу. Тоа за што зборуваш е повеќе резултат на настаните после преродбата. Но да се разбере препородбата мора да се разбира и предходното време.
(29-01-2011, 05:46 PM)raspberry Wrote: [ -> ]а географската област македония няма своя собствена история, никога не е съществувала такава държава която да обединява хората от днешната област, за да има...

хаха...все едно мойто село да има териториални претенции към врачански окръг...или щом Балкана е български трябва целия балкански полуостров да е НАШ! Icon_wink
(29-01-2011, 02:48 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]попович,

Какви шпекулацији, па набројав оснивачи на династијите во Бугарија. Да ја додадам и Тертер династијата, кои се исто Кумани. Кој од нив припаѓа на тој славјанобугарски народ формиран во 10-12 век?

После Самоил (ај да пак не зборуваме што бил) Македонија е речиси никогаш под Бугарска држава. Обично е периферија на Византија, Србија како и некои други помали феудални држави.

Народите во Македонија и Мизија се зближуваат во сите погледи кога се под заедничка држава. Иронијата е во тоа што таа држава е најчесто Византија, а потоа Отоманското царство. И токму во таа Отоманска држава заедно сме против Турци и Грци и зближени. Но, штом се ослободува барем дел, и почнува борбата кој ќе доминира над кого, каков јазик ќе се зборува, излегуваат разликите. Од таму секој пат кога Македонија била под Бугарија во 20 век, се завршува со разочарување во Македонија.

Значи пак да поясня - в българската история на територията на българската държава (или българските области, когато няма държава) се появяват много и различни народи - печенеги, узи, кумани, татари, вероятно власи (при власите е по-неясна ситуацията, без да навлизам в подробности). Основната разлика тук между България и Византия, е че при случая с България, тези народи се появяват по различно време и са споменавани в изворите само в определени и то малки отрязъци от време. Което говори за едно - или че са били сравнително малки като численост или са били асимилирани прекалено бързо или и двете заедно. В случая с Византия имаме народи, които си съществуват паралелно във и извън империята и то векове. Че даже и я надживяват. Т.е. не държи тази аналогия.
Това за куманското потекло на асеневци (влашкия произход е само хипотеза) и шишмановци не виждам какво особено има тука - нещо абсолютно нормално за повечето средновековни династии е да имат смесено потекло.
За връзките между народа от Македония и този от Тракия и Мизия - това разделение е много изкуствено според мен - не виждам на какво базираш точно това разграничение по области. Според мен контактите например между петричко и дупнишко са били много по-интензивни отколкото тези между петричко и охридско например. Никой не твърди например, че е имало директни контакти между Охрид и Варна например, но можеш да си сигурен, че по цялата верига е имало паланки на по 20 километра едни от други, които много добре са знаели какви са в другото село.
(29-01-2011, 05:37 PM)попович Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 04:02 PM)афион Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 12:20 PM)попович Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 11:10 AM)афион Wrote: [ -> ]Територијата на етничка Македонија од секогаш е населена со Македонци,дали тие се антички,словени тоа не игра улога затоа што тие секогаш се нарекувале Македонци.

Лъжеш! Посочи документи, в които в континюитет от 10ти до 19ти век, славяноезичното население на днешната географска област Македония се е наричало масово и изключително македонци (без значение дали в етнически, регионален или политически смисъл) Pishtoldzija
После за по-лесно можеш да посочиш съвременен западен автор, който поддържа горното твърдение Icon_wink
Мисля, че ще ми дадеш отговор на горното, колкото даде и колегата ти Таридин преди време.
@Зоограф - този въпрос е свързан и с основния ти въпрос - освен с въпроса какви са били македонците през средните векове, може да го подхванем и от другата страна - какви не са били. А и пропагандни изказвания като горното на Афион само ще разводнят темата Icon_wink

И бугарите се нарекувале грци,и се срамеле од името бугарскоNenene

Ти българите ги остави, говорим за македонците, които според теб се наричали през цялото време македонци. Погледни ми пак въпроса и кажи - можеш ли да го докажеш точно както е формулирано.
Ако не - се поправи и артикулирай по-прецизна теза - примерно, че са се срамували да се наричат македонци и всъщност са се наричали по друг начин.

темата е и за македонците и за бугарите.
http://kanal5.com.mk/default.aspx?mId=37...ntId=70619
Надвор од темата ,но интересно ,она што денес е политика утре ќе е историја.

Грците како и во византија,и за време на османлиското владение со финти се обидува да го уништи словенскот население.Па сега во стилот или бидете скопјани и дојдете со нас или ќе ве нема од бугарите и албанците.

А вие викате дека тогаш немаше политика дека се се работеше за етнички права Icon_razz
(29-01-2011, 06:05 PM)попович Wrote: [ -> ]За връзките между народа от Македония и този от Тракия и Мизия - това разделение е много изкуствено според мен - не виждам на какво базираш точно това разграничение по области. Според мен контактите например между петричко и дупнишко са били много по-интензивни отколкото тези между петричко и охридско например. Никой не твърди например, че е имало директни контакти между Охрид и Варна например, но можеш да си сигурен, че по цялата верига е имало паланки на по 20 километра едни от други, които много добре са знаели какви са в другото село.

Така е. Но дали мислиш дека има слична приказна кога одиш на север, накај Србија и југ накај Грција (знам дека Грција оутсидер заради јазикот но по влијанието).
Башка, со таа логика од Варна ќе дојдеш до Корушка.
Да се разбереме, сметам дека модерните Македонци се најслични со модерните Бугари. Но не и исто. Си имаме ние и своја историја и своја културно наследство кое иако слично, не е идентично со вашето.
(29-01-2011, 06:20 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 06:05 PM)попович Wrote: [ -> ]За връзките между народа от Македония и този от Тракия и Мизия - това разделение е много изкуствено според мен - не виждам на какво базираш точно това разграничение по области. Според мен контактите например между петричко и дупнишко са били много по-интензивни отколкото тези между петричко и охридско например. Никой не твърди например, че е имало директни контакти между Охрид и Варна например, но можеш да си сигурен, че по цялата верига е имало паланки на по 20 километра едни от други, които много добре са знаели какви са в другото село.

Така е. Но дали мислиш дека има слична приказна кога одиш на север, накај Србија и југ накај Грција (знам дека Грција оутсидер заради јазикот но по влијанието).
Башка, со таа логика од Варна ќе дојдеш до Корушка.
Да се разбереме, сметам дека модерните Македонци се најслични со модерните Бугари. Но не и исто. Си имаме ние и своја историја и своја културно наследство кое иако слично, не е идентично со вашето.

"Но дали мислиш дека има слична приказна кога одиш на север, накај Србија..."

Нема слична приказна - сръбският език е падежен език - не става дума за диалекти на една цяла общност. Пак ти казвам: Ела в Странджа, където няма ниакви "македонци" и се разприказвай с хората - и ти и те приказвате рупски диалекти, по-близки помежду си, отколкото вашия рупски и шопския или нашия рупски и шопския.

За гърция е още по ясно - единственото общо е православието.

"Си имаме ние и своја историја и своја културно наследство кое иако слично, не е идентично со вашето."

Политическата изолация за повече от цял век - 2 - 3 поколения е допринесла етнографските особености да се обособят като етнически такива (особено когато процесът е насърчаван изкуствено) а етнографските прилики да избледнеят. Преди това разликите са били само етнографски, а не етнически. И какот и каза човекът, имало е постепенен географски континуитет от Охрид до Варна. ПОСТЕПЕНЕН ПРЕХОД на вариации на едно цяло. А не както със сърбите.

(29-01-2011, 04:42 PM)афион Wrote: [ -> ]За време на турците бевме каури и раја.
За време на визнатија бевме ромеи и грци.
За врме на србите бевме срби .

Чудно Icon_razz
И секогаш Бугари.

(29-01-2011, 06:34 PM)Вовата Wrote: [ -> ]Нема слична приказна - сръбският език е падежен език - не става дума за диалекти на една цяла общност. Пак ти казвам: Ела в Странджа, където няма ниакви "македонци" и се разприказвай с хората - и ти и те приказвате рупски диалекти, по-близки помежду си, отколкото вашия рупски и шопския или нашия рупски и шопския.

Зарем торлачкиот диалект не е транзиција од Бугарски/Македонски до Српскиот? Или сакаш да кажеш има некоја граница каде едно село не се разбира со соседното село заради падежите? Имаше овде гигабајтска дискусија зошто нема падежи во Бугарија и Македонија, колку луѓе толку и различни мислења.
(29-01-2011, 04:56 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 04:50 PM)Kasnakovski Wrote: [ -> ]Ете нешто интересно за колективната меморија. Најуспешниот бугарски цар бил Петар /927-969/970/

Кога Делјан објавил востановување на бугарската држава се објавил за цар со име ПЕТАР.

Кога Константин Бодин бил објавен за цар на Бугарија и тој Петар.

И кога Теодор бил објавен за цар - и тој Петар.

Зошто кога некој ќе ја возобновува бугарската држава си го избира името Петар?
Po taa logika treba da se vikaat Simeon. Zarem ne e toj najuspesen car. A toj Deljan e interesen, treba i za nego posebna tema.

Не. народот го памти оној во чие време живеел најдобро. Во времето на Симеон цело време војувале, додека во времето на Петар имало цело време мир.
"Баронот де Тот многу правилно бележи дека бугарските работници за време на одмор и воспевале победите на Александар Велики".

(M. Арнаудов, "Веркович и Веда Словена", БАН, Софиja, 1968 г., с. 12).

Каснаковски дали ова е вистина????
Дали Баронот пишувал за бугари или за МАКЕДОНЦИ???
Самата книга е предмет на сомнежи во неjзината вистиност.
(29-01-2011, 05:02 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 04:37 PM)Kasnakovski Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 04:34 PM)афион Wrote: [ -> ]A како се вика таа држава?
Прво сме биле заедно во Бугарија, по тоа во Византија, пак во Бугарија и накрај во Османска империја.
Поентата е да блискоста е само кога сме во една држава, ама таа држава не е Бугарска. Кога Бугарија има своја држава (12-14 век, 19+ век), Македонија има различна историја.
И што ако не е бугарска? Нели сме биле заедно.
Колку време Македонија не е во Бугарската држава 12-14 век?

Дај да ги видиме разликите. Пак да се повторам, Марко Крале е во изворите РЕ ДИ БУЛГАРИЈА, демек крал на Бугарија.

ОХО во што е сомнежот жити се?
(29-01-2011, 06:49 PM)афион Wrote: [ -> ]"Баронот де Тот многу правилно бележи дека бугарските работници за време на одмор и воспевале победите на Александар Велики".

(M. Арнаудов, "Веркович и Веда Словена", БАН, Софиja, 1968 г., с. 12).

Каснаковски дали ова е вистина????
Дали Баронот пишувал за бугари или за МАКЕДОНЦИ???
Знае се дека баронот пишува за Македонци, ама не е јасно какви точно се. Има на Идивиди тема за тоа.

Ти дали виде дека М.Арнаудов точно така напишал? На такви цитати не верувам. Покажи оригинал.


Сомнежот е во тоа, што братот на омилениот ви Теодосиj Гологанов, Иван, фалсификувал "родопските" песни, запишани од Веркович.
http://macedoniahistorydocuments.blogspo...-tott.html

http://www.archive.org/stream/memoriesof...5/mode/2up

ЈАС ЈА САКАМ ВИСТИНАТА !!!! Icon_razz

ЛАЖИТЕ БУГАРЧИЊА ТОА ВИ Е ВО КРВТА. Icon_razz
(29-01-2011, 06:10 PM)афион Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 05:37 PM)попович Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 04:02 PM)афион Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 12:20 PM)попович Wrote: [ -> ]
(29-01-2011, 11:10 AM)афион Wrote: [ -> ]Територијата на етничка Македонија од секогаш е населена со Македонци,дали тие се антички,словени тоа не игра улога затоа што тие секогаш се нарекувале Македонци.

Лъжеш! Посочи документи, в които в континюитет от 10ти до 19ти век, славяноезичното население на днешната географска област Македония се е наричало масово и изключително македонци (без значение дали в етнически, регионален или политически смисъл) Pishtoldzija
После за по-лесно можеш да посочиш съвременен западен автор, който поддържа горното твърдение Icon_wink
Мисля, че ще ми дадеш отговор на горното, колкото даде и колегата ти Таридин преди време.
@Зоограф - този въпрос е свързан и с основния ти въпрос - освен с въпроса какви са били македонците през средните векове, може да го подхванем и от другата страна - какви не са били. А и пропагандни изказвания като горното на Афион само ще разводнят темата Icon_wink

И бугарите се нарекувале грци,и се срамеле од името бугарскоNenene

Ти българите ги остави, говорим за македонците, които според теб се наричали през цялото време македонци. Погледни ми пак въпроса и кажи - можеш ли да го докажеш точно както е формулирано.
Ако не - се поправи и артикулирай по-прецизна теза - примерно, че са се срамували да се наричат македонци и всъщност са се наричали по друг начин.

темата е и за македонците и за бугарите.

Както и да е, явно конкретните въпроси не са ви силната страна.
Ей га на и Таридин - питах го и него същото и от тогава се загуби от форума Baeh
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31