Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Македонска-Бугарска врска од Самоил до преродбата.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
(24-02-2011, 05:08 PM)Critical Mass Wrote: [ -> ]
(24-02-2011, 04:17 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]За Охридската архипескопија - веќе многу пишувавме, нејзината територија не е само на бугарски етнички простор, под било која дефиниција, туку многу повеќе.

Ете затоа зборуваме - имаш огромен труд на Иван Снегаров од Охрид, ама за него ни буква, бидеjки не се вклопува во "посебната" македонска средновековна црква.
Во замена на тоа се вадаат докази одсекаде да се докаже ова што го нема - нема ни М од Македонска црква во Охрид.
Затоа и Мисирков никоj го не знае од современиците - обичен маргинал за своjто време, како и Чуповски и Нацето.

Тука вршиш замена на тези - барем јас не зборувам за македонска средновековна црква. Нити зборувам за средновековни Македонци.
Видов малку што пишува Снегаров. Кажи што ти е тамо толку импресивно, покрај се ова што пишувавме за ОА на ова и друга тема, да докажеш дека Охридската архипескопија не е грчка?
Дали Мисирков бил маргинален или не, не е битно. Неговата вредност лежи во тоа што има објаснето многу работи како биле, се и ќе бидат. Без патетитики, без анахронизми, без пристрасност.
(24-02-2011, 05:17 PM)Critical Mass Wrote: [ -> ]Добро, добро...власите се дел од грците.
Па зошто тогаш султанот издава Ираде за посебен Миллет?
Не праша ли што сакате вие бре, нели имате Патриаршиjа?
Значи османците се контра на грците...позната теориjа, коjа распространувате, демек создали Егзархиjата да ги спречуваат.
Па целата борба на илjади македонци jа игнорирате и плукате врз вашите преродбеници, Миладиновци ги изкаравте руски агенти...што ли нема да прочитаме уште?
А влашките училишта и училшни инспектори?
Сите извртувања не одговараат на прашањето кое спречи на македонците да сакаат истите права, цркви, училишта, отделен jазик?
Гологанов е црна овца, коjа сврте опашка, посака прошка и доде начело на Пловдивската Епархиjа, па и во БАН биде приет. Да не збориме за брат му Иван, бугарски фолклорист.
Ама ова е друга тема.
Влашките учители биле дивеч за отстрел од Грчките банди. Кога Власите добиваат милет, има апсолутна хистерија во Атина! Грците ги сметаат/сметале Власите за дел од нивниот народ, на сличен начин како вие гледате на Македонците. Се разбира дека Турците го направиле тоа малку да им отежнат на Грција. Тоа не е никаква контраверза или испревртување, провери малку по изворите.
Русија секако си има своја улога, но што се однесува до нас, никој не плука на нашите преродбеници, напротив. Гологанов не е црна овца, има и други, Славејков и други пишуваат за тоа.(24-02-2011, 05:36 PM)Critical Mass Wrote: [ -> ]Бидеjки потенцираше на тоа дека дали знам каде е север - jуг и каде е Шар планина, чекам после Кирил, Џинот и Попарсов, коj десетници пати пишува во омилената ви "Стамболовштина" за браќата северњаци, дали веке е jасно кое е горна и кое долна, ништо повеке од тоа? Icon_wink
Чисто географски, да нема забуни.
Ако си одговорил веке, може да не сум забележал, се извинувам.

Јас искрено се трудам да одговорам на се. Но ајде штом така чекаш, објасни за моите прашања кон тебе веќе неколку пати ги поставив:
Како во твојата дефиниција на бугарството го гледаш Кирил Пејчиновиќ со неговота српска земја, Со Џинот и најдолгата песма за Лазар и драма за Србија итн. Има и други примери. Има и други аспекти каде се разликуваат од вас, ама знам дека вакви работи најмногу ви смета, бидејки никако не ви оди во дефиницијата. Па ете повели, чекам и јас.

И уште нешто, горнобугари во однос на долнобугари. Што да правиш, постојано гледале да се потенцираат разлика, мајката им сепаратистичка. Од наша перспектива , значи ние сме Бугари а вие Шопи. Ние Долнобугари, вие горнобугари. Ние Блгаромакедонци/Македонски Блгари вие Блгари. И на крај Македонци и Бугари. Отприлика хронолшки, ја покажува еволуцијата на имињата на народот на Македонија , но секогаш има ние и вие.

(24-02-2011, 05:42 PM)чоли Wrote: [ -> ]
(24-02-2011, 04:17 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]Бугарското име во Македонија, значи, е резултат на лошото третирање на Македонците од страна на грчкото духовенство. Грците ја уништија Охридската архиепископија затоа што се спомнуваше името „бугарска”, како историски reliquium, но го употребуваа името Бугарин за да го овоплотат во него својот презир кон сe словенско. И имено тоа овоплотување на грчкиот презир кон нас и е причината да се викаме „Бугари”, а не историските традиции.
Верваш што Мисирков бил искрен и коректен со фактите кога е пишал "За македонцките..."?
Горната реченица е комплот од различно изклучвашти се тврдениjа. Бркат се причини со следствиja... Не е верно што " во Македонија, бугарското име е резултат на лошото третирање на Македонците од страна на грчкото духовенство". Бугарското име во Македониjа е засвидетелствуно уште од Х век, кога кажи-речи одведнаж са заборавени старите племенски именьа "Драгувити", "Сагадути", "Смолjани" и т. н. и на нивно место се е поjавило името "Бугари". И за какво "лошо третиранье на Македонците" стаа дума?
Грците jа уништожия Охридската архиепископиjа не заради тоа што се именувала "бугарска" а заради една прозаична причина: изпадането во финансов фалит. Предложението за фалит е сторено од последниот охридски архиепископ, кое предложение е било прието. А дали изразот "Бугар" е израз на презир кон сичко словенско исто не е верно. "Бугар" се е употребувало за народностна идентификациjа без навредлив контекст. Кога сакали да бидат навредливи Грците кажували (по спомените на Григор Прличев): "Еве волоите идат". Нели можело да кажат: "Еве Бугарите идат" ако сакали да бидат навредливи? И не знам, дали некоj Србин, Хрват бил нарекуван со цел навреда "Бугар". И точно историските традиции са во основата словенското население во Долна Мизиjа со гордост да носи името "Бугарин"...
Но сига да правим разбор на Мисирков...
Бугари се израз со кои Грчкиот господар ги нарекуваат луѓе со словенски јазик а живеат непосредно до нив. Но еве да дозволиме, да речиме дека тоа е термин кој означава народност во денешна смисла и дека луѓето се самоидентификуваат со тоа име. Има различити етнички елементи дојдени од различити страни после Самуил во Македонија, кои не се исти со тие што одат во Бугарија. Културни влијанија. Различна историја. Тоест, дури и да земеш две канти и да ставиш по едене литар сина боја и на секоја ставиш етикета ‘сина боја‘. И после додаваш различити боји во едната жолта во другата црвена - во едната имаш зелена боја а во другата имаш виолетова боја - а и на двете канти уште пишува сино. Тоа е проблемот со Бугарската исторографији, што тврди уште дека е небеско сино и таква си била 1000+ години...

За навредлив израз, тоа е делумно точно, стар Грчки трик. Имено, секаде каде тие се обидуваат да асимилираат го прават тоа. И кај Власите прават идентична ситуација. Види например овде:
http://books.google.com/books?id=y5e7WI-...or&f=false
[Image: vlasia.jpg]
Како што вели еден Гркоман во една македонска драма: откако се погрчив многу итар станав? Демек штом ќе се погрчиш, автоматски ти се дуплира IQ, поголема култура итн.

(24-02-2011, 05:45 PM)Critical Mass Wrote: [ -> ]
(24-02-2011, 05:25 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]Што мислиш за ова тврдење негово, дека Македонците од 19 век потекнуваат од античките Македонци и нивната култура, од Пеонците, па дури и од античките митолошки народи како Мирмидонците, а сите тие биле чисти Бугари т.е. Словени? Има и други вакви пишувања, ме мрази да барам сега.. Како тоа ти изгледа во твојата дефиниција на бугарство, кокретно во врската Македонија-Бугарија?

Има много такви примери, било од незнаење, било од желба да се намери некаква врска со антиката во тоj 19 век.
Пишува дека и Александар бил бугарин, и ова што ти даваш како пример, и Билjана имаше таква тема.
Па дури и Вазов цитирате за "Македонскиот император", кое е голема смешка, ама вие сте навикнале литературни цитати да ги ставите како историски доказ ( зборовите на Гоце од Талев).Icon_lol
Много грешки има во старите книги, почти во секоjа се намираат генерални такви.

Јасно е дека е од незнаење. Ама тоа е кремот, тоа се македонските интелктуалци. Што да се каже тогаш за рајата. Истиот тој Џинот вели за Кирил и Методија дека се апостоли на сите Бугари. Значи тука се мисли Бугари=Словени. Е сега тие работи им се простуваат, некои чудни афинитети се ставаат под ќилим,ама затоа значењето на етнонимот Бугарин низ вековите е без никаков сомнеж. Аирлија, навистина bias free assessment.
(24-02-2011, 04:36 PM)jingiby Wrote: [ -> ]
(23-02-2011, 08:37 AM)Critical Mass Wrote: [ -> ]И што сега со Горна и Долна Мизиjа?

Мисирков жали за Санстефанска Бугарија, вели дека Македонија била “коренна бугарска земја”, за “потиснатиот од Србите бугарски народ во Македонија”, за “трите бугарски земји – Мизиja, Тракија и Македонија”.

Малку офтопик, малку историска симулација, за сите што сонуваат за Санстефанска Бугарија;
Да се случеше, а при тоа сите други значајни европски настани да се случеа (се разбира немаше да има поделба и балкански војни), ќе беше одлично за Македонија, а можеби лошо за Бугарија.
Има тука две сценариа.
Едната е остануваме во Бугарија. Доаѓа до зближување , лека полека, сите стануваме вистински Бугари. Во овој случај целата Македонија (таму каде се Словените) со мали исклучоци останува цела. Добра работа.
Второто сценарио е, во таква голема Бугарија е неопходна децентрализација. Нема Македонска емиграција во Софија, не е радикализирана заради поделбата, останува во Македонија да ја гради. Како одат работите во Балканот со секоја таква рапидна експанзија, кога тогаш ќе почне расправа околу парите и кој кого јавнал. Исто како што Хрватите беа про Југословени пред обединувањето а после беа екстремни националисти.
Како што Мисирков рекол:
Националната бугарска целина, во која се однесуваа Бугарија, Тракија и Македонија, не може да се зачува, зашто нема таков етнографски центар што може здраво да ги соедини тие три земји, како што се соединети

Ако не се случеше децентрализацијата претходно, тогаш сигурно кога Бугарија станала комунистичка земја, по копија на братскиот СССР. И тогаш Македонија ќе беше посебна република, а можеби ќе имаше и уште некоја. Со крахот на комунизамот, Бугарија ќе се распаднеше и Македонија ќе си беше независна ама многу поголема и помногубројна.

Со оглед на второто сценарио се случи насекаде во слична ситуација - СССР, СФРЈ, Чехосовачка, мислам дека ова е многу поверојатно. Добрата работа е што тогаш сите работи ќе беа расчистени - нешто како Србите и Црногорците. Вторите во минатото се идентифицирале како Срби ама и едните и другите се свесни на еволуцијата.
Силмулацията ти се обезсмисля след "лека полека, сите стануваме вистински Бугари".

Националната бугарска целина, во која се однесуваа Бугарија, Тракија и Македонија, не може да се зачува, зашто нема таков етнографски центар што може здраво да ги соедини тие три земји, како што се соединети
Областите са Мизия,Тракия и Македония-не ми се рови в момента,за да видя дали Мисирков точно това е написал,но не са ми известни опити за оформяне на тракийска нация,въпреки физическото разделение до 1885 година от "мизийската" част.
(25-02-2011, 11:42 PM)TATAP Wrote: [ -> ]Силмулацията ти се обезсмисля след "лека полека, сите стануваме вистински Бугари".

Националната бугарска целина, во која се однесуваа Бугарија, Тракија и Македонија, не може да се зачува, зашто нема таков етнографски центар што може здраво да ги соедини тие три земји, како што се соединети
Областите са Мизия,Тракия и Македония-не ми се рови в момента,за да видя дали Мисирков точно това е написал,но не са ми известни опити за оформяне на тракийска нация,въпреки физическото разделение до 1885 година от "мизийската" част.

Симулацијата има два, меѓусобно независна сценариа. Значи или едното ќе се случеше, или другото. Но и во двата случаја Македонија ќе е беше цела, а таква цел била главна мотивација на Мисирков да го напиши делото.

За цитатот, да, можеби е грешка. Еве гледам и тука вели:
http://www.misirkov.org/sostauala.htm

Националната бугарцка целина, во коiа се односуваа: Бугариiа, Тракиiа и Македониiа, не можит да се сочуат, зашчо немат таков етнографцки центр, шчо можит прочно да соiединит тиiе три страни, као шчо сет соiединени србцко-хрватцките земiи

Отаму и сценариото - како што било соединето српско-хрватските земји и после се распадна така ќе се завршеше и Санстефанска Бугарија. Најверојатно.
[Image: misirkov18.jpg]
Мисирков-"Народността на македонците", 1924 г.
(25-02-2011, 10:17 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]Бугари се израз со кои Грчкиот господар ги нарекуваат луѓе со словенски јазик а живеат непосредно до нив.
Да бе... отдека ти изпадна тоа? За каков "грчки господар" мислиш? Единствениот господар бил турчинот. И Гркот и Бугаринот били "Руммилет". Ако мислиш на "грчкиот духовен господар" ке си во право, ама не знам грчките попове да са употребували како навредлив назив бугарското име бидejки до 1787 г. грчката Охридска архиепископиjа била Бугарска по име. Значи грчкиот владика ке обиди сам себе си?
И от дека потекнува легендата што бугарското име било навредливо? Верно што Србите насадиха таа легенда но со друг контекст и друг хоризонт. Тие нарочно са говорел по македонсите земи што Бугарите са татари, а македонците са Словени и нема ништо општо помегу нив. После стапката - вие сте стари Срби и така натаму. Легендата за навредлимвоста на бугарското име е посадена од Србите, а не од Грците. А ако имаш факти за обратното - чекам да ги посочиш.

(25-02-2011, 11:51 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]Националната бугарцка целина, во коiа се односуваа: Бугариiа, Тракиiа и Македониiа, не можит да се сочуат, зашчо немат таков етнографцки центр, шчо можит прочно да соiединит тиiе три страни, као шчо сет соiединени србцко-хрватцките земiи

Отаму и сценариото - како што било соединето српско-хрватските земји и после се распадна така ќе се завршеше и Санстефанска Бугарија. Најверојатно.

Как да нема центар? Тоа е Шоплукот со центар Софиjа. Jа виж географската карта и види каде се ноагьа Софиjа: точно во етнографскиот центар:
[Image: photo_verybig_334829.jpg]
Дебар е по близо до Софиjа отколкото Варна или Силистра.
Ако бе станала целокупна Бугариjа сигурно и во општиот литературен език би имало далеко повеко македонски приноси. Например Jосиф Ковачев е предлагал да се приеме шопското наречиjе за централно во општиот литературен език:

[Image: kovachev10.jpg]
[Image: kovachev11.jpg]


(25-02-2011, 09:51 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]Тука вршиш замена на тези - барем јас не зборувам за македонска средновековна црква. Нити зборувам за средновековни Македонци.
Видов малку што пишува Снегаров. Кажи што ти е тамо толку импресивно, покрај се ова што пишувавме за ОА на ова и друга тема, да докажеш дека Охридската архипескопија не е грчка?
Дали Мисирков бил маргинален или не, не е битно. Неговата вредност лежи во тоа што има објаснето многу работи како биле, се и ќе бидат. Без патетитики, без анахронизми, без пристрасност.

Не ми е ништо импресивно толку, Снегаров е професор, jас на него му верувам што е напишал, бидеjки е преподавател во Цариградската семинариja и историjaта на ОА е негова дипломска работа во Киевската духовна академиja.
Така што нема дилема дали е прав он или не е.
Не докажувам ништо jас, немам потреба да менувам историjата.


(25-02-2011, 10:01 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]Јас искрено се трудам да одговорам на се. Но ајде штом така чекаш, објасни за моите прашања кон тебе веќе неколку пати ги поставив:
Како во твојата дефиниција на бугарството го гледаш Кирил Пејчиновиќ со неговота српска земја, Со Џинот и најдолгата песма за Лазар и драма за Србија итн. Има и други примери. Има и други аспекти каде се разликуваат од вас, ама знам дека вакви работи најмногу ви смета, бидејки никако не ви оди во дефиницијата. Па ете повели, чекам и јас.

И уште нешто, горнобугари во однос на долнобугари. Што да правиш, постојано гледале да се потенцираат разлика, мајката им сепаратистичка. Од наша перспектива , значи ние сме Бугари а вие Шопи. Ние Долнобугари, вие горнобугари. Ние Блгаромакедонци/Македонски Блгари вие Блгари. И на крај Македонци и Бугари. Отприлика хронолшки, ја покажува еволуцијата на имињата на народот на Македонија , но секогаш има ние и вие.

описася ради потреби и ползования препростейшим и некнижним язиком Болгарским долния Мисии
"напиша се поради нужда и употреба обичен и некнижен jазик бугарски долна Мизиja"

Значи нуждите на обичните луѓе, коишто да можаат да го разберат ова што е напишано, на нивниот секоjдневен некнижен jазик бугарски во Долна Мизиjа.

Кои се луѓето, што зборуваат на бугарски jазик во Долна Мизиjа?
Имаш точен географски реон, коj не е наречен Македониjа, не е Волга Бугариjа, не е Татарстан (како што ми даваше пример дека можело бугарски да се отнесувало на много држави), и не е Лангобардиja каде се бугарите на Алцек.

"Утешение грешним" има истиот предговор, зачуван од Теодосии Синаитски (чиjа бугарска печатница е создадена со помош од Кирил, да се печатаат бугарски книги):

преведено и исписано Кирилом йеромонаха Пейчиновича бившаго игумена Лешечкаго монастиря светаго Атанасия преписано на простий язик болгарски долния Мисии Скопсский и Тетовский...

Тука укажува точно од коj реон е бугарскиот jазик.
Кои се тие скопjани и тетовци кои го говораат бугарскиот jазик?

По второто прашање како во моjата дефинициjа на бугарството го гледам Џинот.
Jас не дефинирам бугарството, не е потребно да се стави дефинициjа.
Човекот го е напишал црно на бело, за среќа е оставил повеке материал од Кирил.

[Image: dzhinot1.jpg]

[Image: dzhinot3.jpg]

[Image: dzhinot4.jpg]

[Image: dzhinot5.jpg]

ГОНЕНИЕ И СТРАДАНИЕ ЗА ЧЕСТНО ИМЯ БОЛГАРСКОЕ

Односно горно и долно бугари, денеска исто постои ваква поделба во различните реони на Бугариjа, кога оние од источна Бугариjа се изсмеjувани од шопите например пради мекиот источен говор.
Бугарите от истокот па се шегуваат с тврдиот северозападен говор за коj им требало превод.
Но ова не ги прави ни едните ни другите сепаратисти.
Така што не фантазираj со поделбата на долно и горно бугари. Има илjади примери каде што баш долнобугарите го бранеле бугарското име дури повеке од другите, без да потенцираат каква и да е разлика.
За центарот - не е случаен избор на Софиjа за столица по предлог на Марин Дринов во 1879, никоj не се сомнева во блиското обединување на сите бугарски краишта, така што столицата представува навистина географски центар: од Костур до Софиjа е колку и од Варна до Софиja.
"Но ете, дека се делат извици на самите Македонци: ние сме Бугари, повеќе Бугари од самите Бугари во Бугарија ... Вие сте можеле да победите Бугарија, да и ставите какви си сакате договори, но со тоа не се менува нашето верување, нашата свест дека ние не сме Срби, дека ние досега сме се велеле Бугари, бидејќи се велиме и денес и така сакаме да се каже и во иднина. Сакате отстапки од нас? Сакате да сме помалку Бугари од самите Бугари? Да ви отстапиме? Откажуваме се да бидеме рамнодушни на своите национални интереси како други. Ние не можеме и не треба да поддржуваме мизиjците во сè, бидејќи мизийската логика, нивните начини на дејствување доведуваат до српско-бугарски договори и договори за Македонија, доведуваат до договори како српско-бугарскиот во 1912 година, како Ньоjскиот. Ние ќе бидеме повеќе Македонци отколку Бугари, но Македонци со своjа одделна од вашата српска самосвест, со свое историско минато, со својот литературен јазик, заеднички со бугарскиот, со свое македонско-бугарско национално училиште, со своја национална црква, во која националното и верското чувство на Македонецот да не биде навредувано од ликот и духот на српските светии, како "Свети Сава".

"Народността на македонците"

Кога да му веруваме на Мисирков?
(26-02-2011, 09:08 AM)Critical Mass Wrote: [ -> ]По второто прашање како во моjата дефинициjа на бугарството го гледам Џинот.
Jас не дефинирам бугарството, не е потребно да се стави дефинициjа.
Човекот го е напишал црно на бело, за среќа е оставил повеке материал од Кирил.

Гледам дека нема никогаш да одговориш на оваа прашање.

Да, треба да го дефинираш. Еве зошто.

Бидејки сите твои докази ти се сводува на подвлекување на Бугарин по текстовите. Јас не негирам дека тоа го пишувал. Но кога Џинот ќе каже за византиски цареви Јустинијан и Василие дека се Бугари, е тоа било бидејки не знаел. А јасно е дека за него , сите родум од територијата која негогаш или денес се вика Бугарија се Бугари. Или кога ќе го прашат школски человек ли си, или болгарин, тој ќе одговори болгарин сум. А кога зборува на тој бугарски јазик, другите Бугари не го разбираат. Да не зборувам за другите работи - српскиот афинитет и различито потекло на Бугарите од Македонија.
(26-02-2011, 09:35 AM)Critical Mass Wrote: [ -> ]За центарот - не е случаен избор на Софиjа за столица по предлог на Марин Дринов во 1879, никоj не се сомнева во блиското обединување на сите бугарски краишта, така што столицата представува навистина географски центар: од Костур до Софиjа е колку и од Варна до Софиja.

Мисирков не вели географски центар туку етнографски. Дури и по вашата дефиниција го делите бугарскиот јазик на две главни наречја, така?
(26-02-2011, 09:50 AM)Critical Mass Wrote: [ -> ]Кога да му веруваме на Мисирков?
Во Македонските работи тој вели најголема несреќа да се подели Македонија. Тој на едно место вели, се додека е цела не е важно под која држава - ‘Од македонско гледиште соединувањето на цела Македонија со Бугарија, или со Србија или со Грција не е пожелно, но не е ни страшно.‘ (!!!)

Текстот кој го цитираш, Мисирков го пишува после поделбата. Јасно е дека во тој случај треба да бира страна, Бугарскиот избор е најлогичен. И во македонцките работи дава јасна предност на Бугарија и Бугари.

И на крај, да повторам, не е до Мисирков и дали бил маргинален или оваков онаков, туку во неговите објаснувања во македоцките раоти.
(26-02-2011, 01:04 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]
(26-02-2011, 09:35 AM)Critical Mass Wrote: [ -> ]За центарот - не е случаен избор на Софиjа за столица по предлог на Марин Дринов во 1879, никоj не се сомнева во блиското обединување на сите бугарски краишта, така што столицата представува навистина географски центар: од Костур до Софиjа е колку и од Варна до Софиja.

Мисирков не вели географски центар туку етнографски. Дури и по вашата дефиниција го делите бугарскиот јазик на две главни наречја, така?
Етнографскиот и географскиот центар се припокриват. Дури и за македонскиот език е избран географскиот центар по оската Битола-Велес:
[Image: Makedonski_dijalekti-prilagodeno.png]
А висди сега пошироката картинка:
[Image: 800px-Bulgarian_dialect_map-yus.png]
Софиjа е и географски и диалктологичен центар на говорите по бугарското землиште. Прочете внимателно статиjата од Jосиф Ковачев. Тоj предлагал оската да биде Софиjа-Петрич, како централни да бидат кустендилските говори, кои са били еднакво разбирливи и за Дебарчани и за Варненци.
---
Сепак - црвената нишка коjа се опитваш да прокараш - за некакво србофилство у Пеjчинович не е сериозна. Во оние времиньа е немало сеуште наченки на српска пропаганда. За преродбениците Србиjа е била слободна братска страна. (кое за моментот е било верно). Северната част на Македониjа е била кон Печката патриаршиjа, кое ич не е маловажно за да се разбере "србофилството" на Пеjчинович. Впрочем во Софиjа има црква "Св. Крал" во коjа се пазат моштите на српскиот крал Стефан Драгутин (или Милутин, не сум сигурен). Тие мошти са били на особена почет. Но тоа значи ли што во Софиjа живеат србомани?


(26-02-2011, 01:02 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]
(26-02-2011, 09:08 AM)Critical Mass Wrote: [ -> ]По второто прашање како во моjата дефинициjа на бугарството го гледам Џинот.
Jас не дефинирам бугарството, не е потребно да се стави дефинициjа.
Човекот го е напишал црно на бело, за среќа е оставил повеке материал од Кирил.

Гледам дека нема никогаш да одговориш на оваа прашање.

Да, треба да го дефинираш. Еве зошто.

Бидејки сите твои докази ти се сводува на подвлекување на Бугарин по текстовите. Јас не негирам дека тоа го пишувал. Но кога Џинот ќе каже за византиски цареви Јустинијан и Василие дека се Бугари, е тоа било бидејки не знаел. А јасно е дека за него , сите родум од територијата која негогаш или денес се вика Бугарија се Бугари. Или кога ќе го прашат школски человек ли си, или болгарин, тој ќе одговори болгарин сум. А кога зборува на тој бугарски јазик, другите Бугари не го разбираат. Да не зборувам за другите работи - српскиот афинитет и различито потекло на Бугарите од Македонија.


Претпоставки, субjективна твоjа проценка и толкување на фактите.
Прочете ли барем малце од линкот за Џинот шт ого ставив?
Нормално е да не се согласиш со моjот став, но накраj останува пак болгарштината на Jордан.
И незнам за какво неразбирање на неговите текстови станува збор, кога го читам и нема ни нешто кое да не го разбирам?
Чист архаичен бугарски jазик.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31