Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Молба за мојот последен пост во политика/НОВОТО КОПИЛЕ НА УДБА -Д.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Пред да го поставам мојот последен пост на (НОВОТО КОПИЛЕ НА УДБА -Д.Д!! ДАЛИ КЕ БИДЕ МРТВОРОДЕНО???? ) да биде префрлен во низата СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ СМРТНИ НЕПРИЈАТЕЛИ?
Благодарам

П.С.
Или на некое посоодветно место