Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Българските помаци в Гърция
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Потурчени и помакедончени?

Репортаж
Българските помаци в Гърция отчаяно се съпротивляват на турцизацията


Когато Ахмет станал учител в родното си село Термес, там никой не знаел "нито една турска речка". След 1975 година започнала турцизацията на гръцките помаци чрез обучение на турски език. Помаците започнали не само да говорят на турски, но и забравили своите песни на майчин език. Ахмет Имам се опасява, че с изчезването на песните и език помаците в Гърция ще бъдат асимилирани културно и търси помощ от България: "Допреди 25 години песните се пееха в селата. Когато имаше раждане, при сенокос, жените пееха на сватбите, на Байрям, момите пееха врит (всички - родопски говор - бел. ав.) помашки песни, пееха и български песни: "Йорданка се е люляла, коса се е ветрела", "Вчера съм минал, мале, през долно село Райково", "Майка е дъщеря накарала оти е седела на малкореченски юнаци на скутене". Моя майка ги знае "врит". Всичко това умря. Трябва ни наш човек, който да запише нашите песни... Ние нямаме нито един музикант, който пее нашите песни на помашки. Искаме България, ако ни драгова, да помогне нашите певци да научат песните на Родопите, защото вие ги пазите, а ние ги забравяме. Нямаме и музиканти, нямаме фолклор, а каква култура имаме, щом нямаме песни?"

http://www.segabg.com/online/new/article...id=0001201
Телевизия Скат имаха филм за пумаците в Гърция .
Яничaри, верата си ја продале, па сакате јазикот да го зачуват Icon_lol
Що да са яничаре?Католиците какви са тогава?Ами павликяните? И помаците са имале време да станат "нация",само,че с активната помощ и постоянна агитация на Гръците-иначе немаше друг начин да се отроди Беломорска Тракия!А пък и ние помагаме доста-как гледаме ние българите и вие българите на мюсюлманите-поставяме ги под общ знаменател-за нас всички са турци!А те не щат да са турци-и си направиха нация!