Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Богоевски: Каракачанов е моја Оперативна Позиција?!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Сите кои сакат да ја чујат вистинската вистина нека го видат видеово и нега го следат серијалот со коментрите на изјавите/толкувањата на Богоевски, ршењето на Уставниот поредок, за Длабоката држава , за Ванчо Михајлов, за ...[Image: image.jpg]
[Image: 1.jpg]
[Image: 2.jpg]
[Image: 3.jpg]


Го пренесувам демантот на Каракачанов и дискусијата под демантот! На дискусијата некој го прикачил и нашето видео па да видам дали Каракачанов ке го коментира!