Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Кој, Како, До Кога, и Против Кого се Борел во 2 Светска Војна на Северна Македонија
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.


Јордане, имаш ли некој коментар на овој видео, што човек кажуе у врску сас четници у Македонију за време други светски рат? Мене не ме изненадуе дека комуњари л’жев к’д отворив уста.
(26-12-2019, 12:59 AM)montehristo Wrote: [ -> ]Јордане, имаш ли некој коментар на овој видео, што човек кажуе у врску сас четници у Македонију за време други светски рат? Мене не ме изненадуе дека комуњари л’жев к’д отворив уста.


Не сум го гледал сеуште видеото. Кога ке го погледнам ке коментирам!