Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: ГОСПОЃА ПЕРСА ИЗБРИША ПОД СО ЗАЕВ И НАУМОВСКИ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.Фуркан Салиу е светол пример за новинар во Македонија!
Quote:За Баба Перса градоначалникот на Ѓорче Петров може да оди 3 години в затвор

December 6, 2019
[Image: Screenshot_20191206_005548.jpg?fit=300%2C196&ssl=1]

Треба да ве загрижи што градоначалникот на Ѓорче Петров испрати видео до сите каде живее Перса со што ја наруши нејзината приватност и го прекрши член 152 од Кривичен законик, пишува на Твитер еден активист кој ја отвара дилемата дали Наумовски може да добие кривична пријава и да заврши в затвор.

[Image: ELDprlXXUAYP5Kl.png]

Што велат законите?
Според позитивните прописи во Република Македонија неовластеното снимање, прислушкување и тонско снимање е строго забрането и е предвидено како кривично дело во Кривичниот законик.
Следење и снимање на телефонските и другите електронски комуникации, следење и снимање во дом, затворен или заграден простор што му припаѓа на тој дом или деловен простор означен како приватен или во возило и влез во тие простории може да одреди само судот како посебна истражна мерка според строго утврдени услови.
Според Кривичниот законик на РМ како кривично дело против личните права е неовластено снимање во член 152.
Според овој член тој што неовластено ќе направи фотографски, филмски или видео снимки на друго лице или на неговите лични простории без негова согласност, повредувајќи ја неговата приватност или тој што таквите снимки непосредно ги пренесува на трето лице или му ги покажува или на друг начин му овозможува со нив да се запознае, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.
Како отежителна околност, е доколку неовластеното снимање го стори службено лице, во тој случај се предвидени казни затвор од три месеци до три години.
Тоа практично значи дека со оглед што тој на трети лица го открил нејзиниот дом доколку градоначалникот Наумовски се третира како службено лице кривична пријава против него треба да поднесе Јавното обвинителство а ако се третира како граѓанин пријавата може да му ја поднесе баба Перса.
Видеото од откривањето на локацијата на Домот на баба Перса што Наумовски го направил со помош на соучесник самиот ги дистрибуирал до медиумите.
Quote:[Image: image.jpg]
[Image: 73262107_121368029329289_125786504045998...e=5E7A534C]
[Image: 78273691_121353632664062_519777025484285...e=5E6B79FF]