Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: ЗАЕВ ВС ЈОВАНОВСКИ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Извонреде говор, прецизен во констатациите , јасен во прашањата.


На тоа следи одгвор  во кој нема нема одговор на нитуе едно прашање поставено од Јовановски.

Најголемата потврда за точноста на се она што го изговори Јовановски ја даде Заев, круна на потврдата беше обидот да го девлавира јовановски дека бил коцкар.Quote:Robert Mileski  фб статус

Знаете, кога јас тука, никој и небитен, ќе "излезам од карактер", тоа не причинува никому никаква вистинска штета. Но кога човек што води држава, ги има сите полуги на власта и целот државен репресивен систем, и ќе почне да раскажува прикаски со навреди спрема пратеници пред кои ТОЈ ОДГОВАРА, а не тие, и кога изјавува реченици како "пукнете" и слично, тогаш сите треба да направат пауза и загрижени, да подразмислат. Мене искрено ме загрижи со ваквите испади. Сепак таа фунцкија е премногу сериозна за да си дозволи вакво нешто. Но, за жал, црвот работи, оној што секој од нас го имаме во нас, оној што почнува да нѐ јаде одвнатре кога знаеме дека тоа што го правиме е погрешно.