Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Ангела Меркел преминала во ислам
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Премиерката на Германија, Ангела Меркел, деновиве преминала во ислам и сега е муслиманка. Тајната церемонија се одржала во една џамија во Минхен...