Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: ВО ЈОРДАНИЕ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
МЕСТОТО КАДЕ СВ.ЈОВАН ГО КРСТЕЛ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА, НА РЕКАТА ЈОРДАН


[/url][Image: 10931251_779264082163482_683255550072965...e=5745728D]
[url=https://www.facebook.com/337606202995941/photos/a.337607462995815.77009.337606202995941/779264082163482/?type=3]







Удбаш што верува во Бога. Интересно салто. Уште само да е вистина...