Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: СПОРЕД НЕКОИ ЕКСПЕРТИ БЛИСКИ ДО СДСМ, МАКЕДОНСКАТА ЛЕВИЦА РАСАДНИК НА ФАШИЗМОТ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Quote:Мирослав Грчев:   Куќа на фашизмот во центарот на Скопје

Иван Бабановски:  Специјалците кои тепаа се истите што го обезбедуваа конгресот на ВМРО-ДПМНЕ во Куманово

Мирјана Најчевск: НОВ НАПАД НА КЕЦАРОШИТЕ НА ВМРО-ДПМНЕ

Граѓани за Европаска Македонија:  ПРОТИВ МОЛЧЕЊЕТОПред некој ден налетав на список на членови на вмро ДПМНЕ кои се дојдени од СДСМ, КПМ, КПЈ!!!

[Image: dpmnekomun61df.jpg]
Од списоков на членови на вмро ДПМНЕ кои го сочинуваат врвот на партијата а со тоа и се креатори на политиката на партијата  која според експертите блиски до СДСМ е ФАШИСТИЧКА. Бидејки нема зошто да не им веруваме на експртите кои се декларирани левичари, јасно произлегува дека во Македонија ЛЕВИЦАТА е изнедрувач на ФАШИЗМОТ ако постои??
[Image: koj_e_ovoj.jpg]


Кон списоков на вмровци од Грујовото вмро треба да се додаде и Хари Костов