Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: ДПМНЕ - blizoo- VIP
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ало ДПМНЕ - blizoo ама вие пак си ја најдовте кутлачата да си сркате гомна .Абе ај скинете ми се с к*рца да ви е*ам се по список .Гадови мрднати споулавени .сега засилени со ДПМНЕ - VIP ќе јадете гомна до миле воље .ПА да не се фалам ама до сега и сега ако секое копиле оросписко на к*р го нижев сигурно тутунска индустрија ќе направев ,Отидов ја у капиталисти .Добро е што Социјализмот се распадна да видиме какви се копилиња оросписки тоа курвештиите изнасрале во Македонијава .