Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Србизмите во македонскиот литературен јазик
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
(05-06-2010, 10:49 PM)Dojkar Wrote: [ -> ]Демиан, кога ќе прашам некој Македонец како е правилно македонски за „извештај”, дури и моја другарка-лингвист ми одговори дека „извештај” е одамна влезен во македонскиот јазик и немало друг еквивалент. И јас самиот не го знаев одговорот до пред некое време, но бев сигурен дека збор што завршува на -штај е далеку од македонски.

Ова е надвор од темата и нема врска со србизмите, но само да те поправам за нешто што го напиша во еден претходен пост: Не е „век и веков” туку „веки веков”.
(05-06-2010, 10:54 PM)demmian Wrote: [ -> ]
(05-06-2010, 10:49 PM)Dojkar Wrote: [ -> ]Демиан, кога ќе прашам некој Македонец како е правилно македонски за „извештај”, дури и моја другарка-лингвист ми одговори дека „извештај” е одамна влезен во македонскиот јазик и немало друг еквивалент. И јас самиот не го знаев одговорот до пред некое време, но бев сигурен дека збор што завршува на -штај е далеку од македонски.

Ова е надвор од темата и нема врска со србизмите, но само да те поправам за нешто што го напиша во еден претходен пост: Не е „век и веков” туку „веки веков”.

Таа твоја пријателка лингвистка толку ли не знаеше да ти каже дека македонски еквивалент за ,,извештај,, е ,,известување,, ?! Icon_razz
(05-06-2010, 10:56 PM)Dojkar Wrote: [ -> ]
(05-06-2010, 10:54 PM)demmian Wrote: [ -> ]
(05-06-2010, 10:49 PM)Dojkar Wrote: [ -> ]Демиан, кога ќе прашам некој Македонец како е правилно македонски за „извештај”, дури и моја другарка-лингвист ми одговори дека „извештај” е одамна влезен во македонскиот јазик и немало друг еквивалент. И јас самиот не го знаев одговорот до пред некое време, но бев сигурен дека збор што завршува на -штај е далеку од македонски.

Ова е надвор од темата и нема врска со србизмите, но само да те поправам за нешто што го напиша во еден претходен пост: Не е „век и веков” туку „веки веков”.

Таа твоја пријателка лингвистка толку ли не знаеше да ти каже дека македонски еквивалент за ,,извештај,, е ,,известување,, ?! Icon_razz

Лингвист е за англиски и германски патем речено, но и од таквите обично се очекува да не прават такви елементарни грешки во однос на сопствениот јазик. Но не се фаќај за неа, таа нема врска со темата. Инаку и ти грешиш, „известување” е нешто сосема друго. „Известие” или „отчет” е за „извештај”.
(05-06-2010, 10:58 PM)demmian Wrote: [ -> ]
(05-06-2010, 10:56 PM)Dojkar Wrote: [ -> ]Но не се фаќај за неа, таа нема врска со темата. Инаку и ти грешиш, „известување” е нешто сосема друго. „Известие” или „отчет” е за „извештај”.

Отчет не е точно македонски збор, а за ,,известие,, прв пат го слушам тоа-нов збор ли е?
(05-06-2010, 10:59 PM)Път Wrote: [ -> ]Абе Демиан што се правиш луд, човеку? Имало ли порано и има ли се уште македонска верзија за „могуче“- има! А младите се повеќе употребуваат србизми затоа што се опсипани со српскиот шунд. Изгледа наивно на прв поглед, ама во суштина нештата се сериозни. Веќе дваесет години оние кои што се загрижени за македонскиотјазик предупредуваат за тоа, и нештата стануваат се полоши и полоши. И токму на крај ќе испадне како што кажа Георгиевски, ќе станеме Срби со говорна мана.
(05-06-2010, 11:01 PM)Dojkar Wrote: [ -> ]
(05-06-2010, 10:58 PM)demmian Wrote: [ -> ]
(05-06-2010, 10:56 PM)Dojkar Wrote: [ -> ]Но не се фаќај за неа, таа нема врска со темата. Инаку и ти грешиш, „известување” е нешто сосема друго. „Известие” или „отчет” е за „извештај”.

Отчет не е точно македонски збор, а за ,,известие,, прв пат го слушам тоа-нов збор ли е?

Погоре на темата Път имаше оставено цитат од некаков официјален документ на МНР, ако добро се сеќавам. Таму го има зборот „известие” повеќе пати. Инаку „известување” на српски е „обавештење”, и затоа нема врска со „извештај”.
(05-06-2010, 11:01 PM)Път Wrote: [ -> ]
(05-06-2010, 10:58 PM)demmian Wrote: [ -> ]
(05-06-2010, 10:56 PM)Dojkar Wrote: [ -> ]Но не се фаќај за неа, таа нема врска со темата. Инаку и ти грешиш, „известување” е нешто сосема друго. „Известие” или „отчет” е за „извештај”.

Отчет не е точно македонски збор, а за ,,известие,, прв пат го слушам тоа-нов збор ли е?

Известие за акцијата на СФМ – A Report About the Action of SPN

известие - ДИГИТАЛЕН РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Вечер OnLine
- [ Translate this page ]
И за известие Интерпол Грција бара политички конфликт ? ... Интерпол Грција, која до Кривичниот суд достави известие на околност дали постои фирма на чија ..
(06-06-2010, 12:01 AM)demmian Wrote: [ -> ]
(05-06-2010, 11:01 PM)Път Wrote: [ -> ]
(05-06-2010, 10:58 PM)demmian Wrote: [ -> ]
(05-06-2010, 10:56 PM)Dojkar Wrote: [ -> ]Но не се фаќај за неа, таа нема врска со темата. Инаку и ти грешиш, „известување” е нешто сосема друго. „Известие” или „отчет” е за „извештај”.

Отчет не е точно македонски збор, а за ,,известие,, прв пат го слушам тоа-нов збор ли е?

Известие за акцијата на СФМ – A Report About the Action of SPN

известие - ДИГИТАЛЕН РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Вечер OnLine
- [ Translate this page ]
И за известие Интерпол Грција бара политички конфликт ? ... Интерпол Грција, која до Кривичниот суд достави известие на околност дали постои фирма на чија ..


Можно е,навистина досега не сум го среќавал терминот,макар што не гледам пречка зошто не би се користел терминот ,,известување,,-тоа е македонскиот еквивалент...

Извештај и известување се може би и синоними,треба да побараме стручна помош од лингвист.

Ама како и да е,да не ја трупаме темава со офф-топици.
(06-06-2010, 12:05 PM)Път Wrote: [ -> ]
(06-06-2010, 12:01 AM)demmian Wrote: [ -> ]Можно е,навистина досега не сум го среќавал терминот,макар што не гледам пречка зошто не би се користел терминот ,,известување,,-тоа е македонскиот еквивалент...

Извештај и известување се може би и синоними,треба да побараме стручна помош од лингвист.

Ама како и да е,да не ја трупаме темава со офф-топици.

„Известие“ не е исто што и „известување“, а и „известие“ си е стар македонски збор, само што ете многу од нас го заборавиле исто како што по некое време ќе го заборават и „можно“, и ќе го доживуваат „могуче“ исто како што ти си го доживуваш „извештај“ како македонски, а „извештај“ е исто толку македонски колку што се и „намештај“, смештај“, „пороѓај“ и други такви. Ама тоа си е во ред, нели?

И сметам дека не е оф топик. Знам дека темата е осмислена како политичка, или поубаво кажано како политикантска, ама јас разговарам за тоа дали има вистина во тоа што го кажа Георгиевски или не, а тоа другото дали Георгиевски е расипан, лицемерен, предавник и друго, во такви дискусии не се впуштам.
(06-06-2010, 12:14 PM)demmian Wrote: [ -> ]
(06-06-2010, 12:05 PM)Път Wrote: [ -> ]„Известие“ не е исто што и „известување“, а и „известие“ си е стар македонски збор, само што ете многу од нас го заборавиле исто како што по некое време ќе го заборават и „можно“, и ќе го доживуваат „могуче“ исто како што ти си го доживуваш „извештај“ како македонски, а „извештај“ е исто толку македонски колку што се и „намештај“, смештај“, „пороѓај“ и други такви. Ама тоа си е во ред, нели?

Кажи ти тогаш која е разликата меѓу ,,извештај,, и ,,известување,,?

Кога би ги превеле на англиски јазик,преку гугл транслејтерот, се добива следново:

известување=reporting

извештај=report


Додека останатите зборови навистина се користат секојдневно,но исто така се користат и ,,мебел,, (за намештај) ,,сместување,, за ,,смештај,, ,,породување,пораѓање,, за ,,пораѓај,,

Имаш најразлични варијации,во зависност од тоа во кој дел на Македонија живееш и каков дијалект користиш.

Нема тука ништо страшно де...ако е така,исто толку страшни се новокомпонираните странцизми,кои поради технолошкиот светски напредок,и масовото користење на англиски јазик,веќе си ги присвојуваме како наши+на нив додадена некоја македонска наставка.
(06-06-2010, 12:20 PM)Път Wrote: [ -> ]Епа убаво ти пишува во Гугл, известување е дејство, а известие е на пример подготвен документ, или да ме разбереш подобро, известие е извештај, само на македонски. А тоа за дијалектите не си прав. На пример, не е србизам зуб наместо заб во северните дијалекти исто како што не е бугаризам ниту з’б во југоисточните или пут/пат/път, се работи само за соодветни фонетски развивања во преодните говори. Ама извештај, намештај, смештај и пороѓај се ништо друго освен србизми, а особено кога се употребуваат во литературниот јазик, во весниците и воопшто во медиумите. Како што кажав, тоа се вика србизирање, односно- асимилација.
Демиан, како уште да ти се објасни?

(СР) извештај = известие (МК)
(СР) обавештење = известување (МК)

Нема ли разлика меѓу извештај и обавештење? Нема ли разлика меѓу објаснување и објаснение?
(06-06-2010, 02:55 PM)Dojkar Wrote: [ -> ]
(06-06-2010, 02:01 PM)Kasnakovski Wrote: [ -> ]Ќе биде кога ќе ги нема границите помеѓу државите, кога Р.М. зачекори по патот кон ЕУ.
Ама изгледа скорошното обединување на Македонија најмалку го сакате вие во Р. М.

Каснаковски, си инсталирал македонски? Icon_razz Почит.

Треба да е некоја пофалба, ама не знам што точно значи инсталирал. Ајде пак да помогнеш!
(06-06-2010, 02:59 PM)Kasnakovski Wrote: [ -> ]
(06-06-2010, 02:55 PM)Dojkar Wrote: [ -> ]
(06-06-2010, 02:01 PM)Kasnakovski Wrote: [ -> ]Ќе биде кога ќе ги нема границите помеѓу државите, кога Р.М. зачекори по патот кон ЕУ.
Ама изгледа скорошното обединување на Македонија најмалку го сакате вие во Р. М.

Каснаковски, си инсталирал македонски? Icon_razz Почит.

Треба да е некоја пофалба, ама не знам што точно значи инсталирал. Ајде пак да помогнеш!

Install бе Каснаковски Icon_razz Мојот Windows е на англиски и не можам да замислам да биде на некој друг јазик, а твојот? Еве да речеме дека си вградил (иако не е најсоодветниот збор) македонски јазик во својот оперативен систем. Сега баш ме заинтересира како е бугарскиот збор за „install”.
Каснаковски, а зошто се правиш дека не разбираш:

Google translate

install

Translate from: English
Translate into: Bulgarian


настанявам
nastanyavam

Dictionary - View detailed dictionary
verb

1. настанявам
2. инсталирам
3. монтирам
4. нагласявам
Инсталирам знам што е, ама мислев дека е во преносно значение.
Од темата за билатералните односи Македонија-Бугарија:
(13-06-2010, 05:24 AM)Kasnakovski Wrote: [ -> ]
(12-06-2010, 08:44 PM)Dojkar Wrote: [ -> ]
(12-06-2010, 08:33 PM)Kasnakovski Wrote: [ -> ]Koi se prichinite? Kakov Albanec ke bide, ako ne go znae albanskiot jazik?

Јас не се уверив во тоа дека не знае албански, само видов дека е збунет околу третиот ред (од текстот што му го даде за превод), за којшто подоцна и ти самиот рече дека е на турски, а не на албански.
Jas se uveriv deka ne znae albanski.
Administratorot reshil da go amnistira Kona, a toa e dobro reshenie.
Tekstot koj ne uspeja da go prevede Kona e od Trijazichnikot na Pulevski - 1875, na s.makedonski, arnautski i turski.
[Image: koha1.png]

Патем речено, тој дел од тријазичникот што божем треба да биде на македонски - е српски „до јаја“. Дури и падежи има: македонском језику, овом крају, грчког, за наш народ.

До сега го немав видено овој тријазичник, баш ќе го ѕирнам.
Това се отнася само за предговора. Останалото си е на миячки.
(13-06-2010, 08:05 AM)Kasnakovski Wrote: [ -> ]Това се отнася само за предговора. Останалото си е на миячки.

Моментално го разгледувам.
Од темата за Ѓорги Пулевски:
(13-06-2010, 03:29 PM)Kasnakovski Wrote: [ -> ]po nekolku minuti ke pokazham delovi od knigata

Без да е свесен, Каснаковски во овој случај ме потсети да посочам на еден србизам што се провлекол речиси незабележано и со тоа ја избегна грешката за која не се свесни дека ја прават 99,99% од Македонците. Имено, ние во Македонија имаме навика да велиме „ќе тргнеме за неколку дена“, што е директен остаток од српскиот јазик, на кој нашата честица „по“ во многу случаи е „за“, како во случаите:

СР - МК
Бићу код тебе за неколико минута - Ќе бидам кај тебе по неколку минути

И случаите кои за среќа не сме ги србизирале:
Она је луда за тобом - Таа е луда по тебе
Идемо за њиме - (Да) одиме по него.

Дека тоа изворно би требало да биде така како што мислам, како поткрепа имам извадок од македонскиот филм од 1961 г. - „Солунските атентатори“, време за кое сметам дека многу попедантно се придржувале кон кодифицираниот литературен јазик:
На 3:34 вели „Прашав на станица. Возот пристига по некоја минута.“
На 6:26 „Наш е. По еден час имаме акција.“
Колку и да се потрудиле, сепак се забележува специфичниот нагласок на српските актери, иако ако се направи споредба на јазикот со неговата состојба денес, би рекол дека во филмот зборуваат на поправилен литературен македонски, и доста пооддалечен од српскиот јазик во споредба со денес.