Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: УСЛОВИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА КОЛУМНИ ОД КОТЛЕ1
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
УСЛОВИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА КОЛУМНИ ОД КОТЛЕ1

Бесплатно преземање на содржини од КОТЛЕ1 надвор од овие услови е дозволено само во непосреден договор со редакцијата на КОТЛЕ1, односно со одговорниот уредник.

Забрането е бесплатно да се преземаат колумни објавени на КОТЛЕ1, освен во непосреден договор со одговорниот уредник на КОТЛЕ1. Без таков договор, дозволено е бесплатно да се објави само извадок од колумна, при што:

- извадокот од колумната може да биде долг најмногу 10 реда од оригиналната објава во КОТЛЕ1

- насловот на извадокот задолжително треба да почне со фразата која го содржи името на авторот на колумната и зборовите „за КОТЛЕ1“, по што следи интерпункцискиот знак две точки (на пример, „Тасевски за КОТЛЕ1: "ЗОШТО ГОРДЕ ИМ ПОКАЧИ ПЛАТИ НА МВРО ДПМНЕ")

- на крајот од преземениот текст, треба да се објави реченицата „Целата колумна прочитајте ја тука“, а со зборот „тука“ да се поврзе (објави) линк до оригиналниот текст во КОТЛЕ1

Тој што ќе објави колумна надвор од условите за бесплатно преземање е согласен на издавачот на КОТЛЕ1 да му исплати надомест од 7.000 денари за една колумна. Издавачот таа сума целосно ќе му ја исплати на авторот на колумната.

За прекршувања на овие услови, издавачот на КОТЛЕ1 го овластува својот правен застапник да презема законски мерки спрема прекршителите.