Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Итен састанак на ЦК на МВРО - ДПМНЕ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Итен састанак на ЦК на МВРО - ДПМНЕ

Почитувани
Поповод вчерашните изнесени вистини на Заев за нашиот изборен грабеж и сите други гнасотии кој сме ги правеле вчера одржавме итен састанак на ЦК на кој ги донесовме следните закључци :

Нашето злосторничко здружение ќе го преименуваме во МВРО – ДПМНЕ со тоа што малку ќе има подруго значение .
МВРО – не треба многу да се објаснува станува збор за парадржавна криминална терористичка организација
ДПМНЕ - ќе ја задржиме скратеницата со тоа што ќе има друго значение
Душевно – Пореметени – Монструми – Нездрави – и Единствени

имаше и други предлози од типот
партија на :
Дегенерици – Психопати -Мрднати – Ненормални -Ебиветри

Оваа наша одлука е решено да се проследи до сите регионални и локални комитети .
Ве молиме оваа наша одлука да им се објасни на нашето ценето членство кое во вакви времиња требада остане смирено трпеливо и со полна доверба кон своето раководство .

Благодариме на вашата лојалност