Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: КАЖЕТЕ МИ ЧИЕ ГОМНО ПОВЕЌЕ СМРДИ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Quote:ЧИЕ ГОМ(В )НО ПОВЕЌЕ СМРДИ

[Image: 28342_1319289030885_6189909_n.jpg]

Човек нити да се смее нити да плачи . Политика - ороспија , Гледам народецов се размуабетил ке имали избори , ама и претседателски и парламентарни , брат со брат се фатиле за гуша едниот за Ѓорѓета другиот за Стевчета и никако да се разберат како човеци , што би рекол Цацко Конопишки , едиот за ВМРО -ДПМНЕ другиот за СДСМ, а поминаа 24 лета како чекориме во ,, ДЕМОКРАТИЈА’’ и никако да разберат дека и едниот и другиот се излезени од исто кучило -СКЈ, само што овој Стевче јавно кажува дека ја држи левата страна и во континуитет ја одржува таа стратегија дека социјализамот е подобар за социјална сигурност на луѓето од капитализамот , додека овој Ѓорѓе напреден човек и си еволуирал од СКМ во ВМРО-ДПМНЕ (десен )и силно ги подржува ново окучените ЕФЕНДИИ, демек си заборавил човекот дека само пред дваесетина години верно и служеше на паролата ПРОЛЕТЕРИ ДО СИТЕ ЗЕМЈИ ОБЕДИНЕТЕСЕ . Е па ако де нека си тера , но неможам да разберам зошто народов наш се разединил до гола кожа и никако да ги опули очите и да разбере дека ГОМНОТО СИЕ ГОМНО без разлика дали е посрано од СДСМ-овец или од ДПМНЕ-овец тоа подеднакво смрди и од едните и од другите .
Дваесет години политичките ајдуци ( врхушките на пол. партии) не разубедуваат дека многу биле загрижени за народов , за татковината арно ама се дури се тие во фотељите а штом ке замината од нив веднаш кажуваат како ова неводело никаде , како сите други нечинат освен тој , како сите краделе и се богатееле , како се продавала татковината и тнт . Навистина чудно при очи народов наж а неможе да види дека таквата игра е во рацете на дветри илјади ЕФЕНДИИ - олигарси и олигачиња кои само се вртат во круг како онаа босанскана СЈАШЕ МУРТО ПОНЕСЕ КУРТО и опет СЈАШЕ КУРТО ПОПНЕСЕ МУРТО и така тие двајцата јавајќи си го поминале патот а останатаите останале и без нозе и без здравје по тоај трнлив пат.
Би сакал да направам една мала паралела СДСМ денес обвинува како сеискрадени претпријатијата без да им каже на народецов наш дека токму тие се најповикани на одговорност за таквиот грабеж бидејќи токму нивнате политиќка елите го донесе тој закон , наречен , закон ЗА ТРАНСВОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ, кој в’ сушност беше ВИЗА за општ грабеш на се она што со неколку децении наназад го печалеле нашите предци а и ние самите кои веќе ја поминавме 50 -сетката , Грешката на тој закон беше единствено што беше преизбрзан бидејќи ние имавме СУДСТВО кое до ден денес никако да се престрои по патеката која води кон строга заштита на приватноста , значи прво што требаше требаше да се трансформира чуварот на редот и поредокот и правдата тек потоа да се трансформираат другите делови од општествениот живот .
Како и дае ,би и помина , но ете сега овие кои толку се натураат по медиумите -јавноста дека биле многу душегрижници и големи патриоти си ја фатиа она циганскана ,, АБЕ ШТО ЗНААТ ДЕЦАТА ШТО СЕ 500 КГР’’. кога ги прашеле зошто ја украле шината . Ни држат предавање како оние од предходната влас направиле голем грабеж , како патриотизамот го сведиле на нула а демек сега се кренал на многу високо ниво , без да објасната како новите ВМРО-чиња преку ноќ така речи , постанаа висока клаза -ВИП со модерни џипови , станови , лимузини и со диригенска палка во рацете , потоа како се издигнале во големи патриоти , можеби со тоа што ги аболицираа тие кои на МК и убија стотина млади деца , можеби што денес имаме во зандани првиот човек на одбраната а еден од командантите на убијците денес е поставен за прв човек на одбраната на РМ токму од ,,патриотиве’’ на власт или пак можеби се големи душегрижници за работнициет со тоа што донесоа ЗАКОН ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ односи со кој на работникот му е одземено секакво право на глас и право на човечност .Значи покрај тоа што со законот за трансформација на прет. со опш. капитал му беше одземено се она што го печалеле со децении наназад денес му е одземено и правото на ДОСТОЕН ЖИВОТ
Епа кажетеми вие браќа кои водите страшна битка по фејзбуков бранејќи ги едниете -едните политичари другите -другите политичари , кажетеми ЧИЕ ГОМНО ПОВЕЌЕ СМРДИ

Блажо Стојаноски ПО "ДЕСТРУКТИВЕЦ"