Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Големиот пагански пророк Калхас
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Големиот пагански пророк Калхас

Крајбрежје на Егејот .
Грчка војска два месеца дреме неможе да отплови за Троја .А треба да освети грабнувањето на Елена која ја грабнал Парис .
Ама како .
Море тепсија , ни дашка ветра .
И ондак се приманува стандардна процедура .
Се вика пророкот .
Те ослободивме ли од сите обврски те ослободивме .Ти овозможивме ли убав богат живот ти овозможивме .Само да одржуваш добри односи со боговите .Е сега кажувај што треба да направиме да ги одоброволиме боговите да ни овозможат да заминеме – отпловиме за Троја .
Пророкот Калхас кажал дека боговите бараат командантот на здружените Грчки армии да го жртвува своето дете својата ќерка .И лично тој да го изврши жртвувањето .
Сигурен ли си бе дека така ти кажале боговите .?
Да така ми кажаа тврдел пророкот Калхас .
Така и направиле и навистина временските прилики веднаш се промениле едрата на бродови се наполниле од вертишатата и грчките војски заминале за Троја .

Нели ова е општо познато :
Агамемнонови ратници су изазвали бес богиње Артемиде, јер су убили једну њој посвећену животињу. Зла срећа у виду куге и недостатка ветра спречавала је испловљавање. Коначно је пророк КАЛХАС објавио да се богињин бес може умирити само жртвовањем Ифигеније, Агамемнонове кћери. Класични драматичари се разликују у томе да ли су се отац и кћерка добровољно покорили судбини, али Ифигенија је ипак жртвована. Њена смрт је одобровољила Артемиду и грчка војска је испловила за Троју. Агамемнон је био командант грчке војске у Тројанском рату. После освајања Троје, пророчица Касандра, кћерка тројанског краља Пријама, постала је део његовог ратног плена.
Итн
Итн

И сега се поставува прашањето :
Што ако пророкот Калхас згрешел ,што ако тоа што го барал не била вистинската жртва која ќе ги одоброволи боговите .

Абе ...ШТО ЌЕ МУ НАПРАВЕЛ АГАМЕМНОН на пророкот Калхас.
Кога ја жртвувал својата единстевна ќерка која уште била малолетна што ќе му направел на пророкот Калхас ако овој згрешел не ги разбрал добро боговите .
Абе на ченгил ќе го ставел , жив ќе го дерел сите можни маки истрадања ќе му нанел за таква грешка .
Но немало грешка пророкот Калхас докажал дека си ги засллужил привелегиите и дека стои добро со боговите кој во него имаат доверба и му кажуваат барањата кон луѓето.
Но тоа е само приказна .
Приказна нели ?
Да ама ете и Библијата и Стар и Нов Завет го потврдуваат истото дека тоа била реалноста во античкиот свет .

Имало и НАТПРЕВАР –ДОКАЖУВАЊЕ меѓу паганските пророци и еднобожечките
1)
Мојсеј се натпреварувал со пророците на Египетскиот фараон
Правел разни чусеии пред фараонот но правеле и фараоновите пророци.
Па Мојсеј удрил со уште пожестоки пророштва .Глад , зарази , помор на стока ,комарци , па на крај и ликвидација на секое првородено машко дете .

2)
Јосиф пред Мојсеј станал главен пророк кај Египетскиот фараон кој предвидел дека 7 години ќе има богат род а седум години суша нема да има род па тоа им овозможило да штедат и годините на суша ги поминале без проблем .

3)
Или пророкот Илија кој се натпреварувал со паганските пророци

1 Цареви - 18:

22 - И му рече Илија на народот: "Само јас останав пророк Господов, а Ваалови пророци има четиристотини и педесет души и четиристотини идолски пророци;

29 -Мина пладне, а тие се уште беснееја токму до вечерното жртвопринесување; но не се чу ни глас, ни одговор, ниту слух. Тогаш Илија Тесвитецот им рече на Вааловите пророци: "А сега тргнете се вие, та и јас да го извршам своето жртвопринесување." Тие се тргнаа и замолкнаа.

40 -Тогаш Илија им рече: "Фатете ги Вааловите пророци, та ниеден од нив да не се сокрие." Ги фатија, а Илија ги одведе при потокот Кисон и таму ги ИСКЛА

Натпреварите меѓу паганските пророци и еднобожечките некогаш завршувале и трагично .Илија заклал 850 пагански пророци со кој се натпреварувал кој е подобар пророк .Истиот тој Илија кој како ангел-бесмртна личност оти добро му служел на Бог повторно бил вратен во времето на Исус познат како Јован крстителот .А бил обичен телесен смртен човек .
Еве :
Нов завет
Јаков 5:17 Илија беше човек ИСТ КАКО И НИЕ, и искрено се помоли да нема дожд, и не падна дожд на земјата три години и шест месеци.

Целата античка историја и цела Библија кажува дека и паганските и еднобожечките пророци ГАРАНТИРАЛЕ за тоа што го работат (гаранција со личен живот)
Му гарантирале и на НАРОДОТ и на ДРЖАВАТА .
Биле поштедени од секојдневните тешки работи но цената била да одржуваат добри односи со боговите .Ако згрешеле им летнала главата .Ако повеќе пати се повторувала грешката не само таквите пророци (кој биле ликвидирани) се сметале за лажни туку и самите божества како нефункционални се се сметале за лажни се напуштало верување во нив и се барале нови богови кој ќе бидат поблиски и понаклонети кон НАРОДОТ и ДРЖАВАТА .

И ваквата практика не била напуштена ниту во времето на Исус ниту после него оти и Нов Завет не само што таквата практика бара да продолжи туку критериумите уште повеќе се заострени па не само што се бара да се имаат вистински пророци туку и се додадени и други работи .
Еве :
Нов Завет :

Дела 11:27 Bо тие денови пророци од Ерусалим слегоа во Антиох.

1 Коринќаните 14:5 Би сакал сите да зборувате на јазици, а уште повеќе да пророкувате. Зашто, оној што пророкува е поголем од оној што зборува на јазици, освен ако ги толкува, та заедницата да добие поука.

1 Коринќаните 14:24 Но, ако сите пророкуваат, а влезе некој неверник или неупатен, сите го разобличуваат, и сите го осудуваат;

1 Коринќаните 14:3 А оној што пророкува, им зборува на луѓето за поука, за опомена и утеха.

1 Коринќаните 14:4 Кој зборува на јазик, се надградува себеси, а оној што пророкува ја надградува црквата.

И уште повеќе се бара од тоа :

Дела 9:
36 А во Јопа имаше една ученичка по име Табита (што преведено значи Срна). Таа беше полна со добри дела и со милостини, што ги правеше.
37 Bо тие денови се разболе и умре. Ја избањаа и ја ставија во горната соба.
40 А Петар ги истера сите надвор, клекна на колена, се помоли и се сврте кон мртвото тело, па рече: "Табита, стани!" А таа ги отвори очите, и кога го виде Петар седна.

Дела 28:8 И се случи таткото на Публиј да лежи болен од треска и дизентерија. Павле влезе кај него, се помоли, ги положи рацете на него и го исцели.

Јаков 5:
14 Боледува ли некој меѓу вас? Нека ги повика старешините на црквата, тие нека се помолат над него и нека го помазат со миро во името на Господа,

15 а молитвата со вера, ќе го исцели болниот и Господ ќе го крене, и ако направил гревови, ќе му бидат простени.

И тоа го гарантирал и самиот Исус

Јован 14:12 Bистина, вистина, ви велам: кој верува во Мене, делата што ги вршам Јас, ќе ги врши и тој. Ќе прави и поголеми од нив, зашто Јас одам кај Таткото.

И така сето тоа си трало до 300-тата година кога Анти-Христијанството = грчко тробожечко празноверие попознато како православие и римокатоликиот тробожечки фараонизам-празноверие ги ИСТРЕБИЛЕ сите што им биле конкуренција .
Пророци прогласиле за еретици и вештерки ...ги палеле ги убивале .
А ништо никому не гарантирале него онака само цело време се лиагават демек
НИЕ ДЛЖАВАТАААА
НИЕ НАЛОДОООООТ
А уствари овие лигуши никогаш не сноселе никаква одговорност пред никаква држава или народ .
И сега имаме фалсификувана историја
Демек античките народи биле пагански –неверници оти глави им кинеле на свештеници и пророци од античките религии ако овие не си ги докажат тврдењата
Демек античките свештеници и пророци биле пагански а уствари за својата работа гарантирале со својте животи што многу често се случувало и да ги загубат ако не си ги докажат тврдењата.
А од друга страна ги имаме Грчкото тробожечко празноверие-православие , римокатоличкото фаронско празноверие и демократскиот паганизам-протестанитизам кој никогаш ништо не докажуваат ниту гарантираат .
Ако античките народи ги нарекуваме пагански ами овие келешите од православ католик протестант што се ?
Тие се ултра радикални келешки пагански народи кој ги заебааат самонаречени религиозни водачи уствари лигуши кој освен што лажат и крадат никогаш ништо друго и не правеле .Нит нешто нуделе нит па нешто гарантирале откога се создадени а само безвезе се шлепаат на црне очи .
Ако античките пророци и свештеници на античките религии ги нарекуваме пагани што за своја работа ОДГОВАРАЛЕ пред народ и држава и давале ГАРАНЦИЈА со живот ами колку големи ПАГАНИ се свештенство од правслав католик протестант кој ни оддалеку со ништо неможе да се споредат со античките пророци и свештенство .
Целата гаранција на православ католик протестнт е ...”.ќе биде тоа што треба да биде а нема да биде ништо што нетреба да биде” ....”бог така сакал “
Абе така секој знае .
Така можеле да прават и античките пророци ама ете прифаќале ОДГОВОРНОСТ и давале ГАРАНЦИЈА за својата работа .

И сега само по себе се наметнува прашањето :
Кој се вистинските пагани ?
Дали античките народи и пророци кој барале и давале гаранција за својата работа
Или
Ултра радикалните паганиски народи и свештенстсво од православ католик протестнт кој нит бараат одговорност нит па некој им нуди некаква гаранција за било што .

Кој е тука вистинскиот паганин .
Кој се висински пагански народи и религии .
Дали античките кој (биле неспоредливо понадмоќни) или (од) правослв католик протестнт .
Да .Тука спаѓаат и толку фалените Јеховини сведоци .Абе штом има ПИСМЕНИ гаранции во нов завет а нели тие имаат неколку милијони следбеници ондак камо ДОКАЗ дека навистина го спроведуваат новиот завет кој ете НАПИСМЕНО дал гаранции дека функционира .Ако неможат да си ги докажат тврдењата тогаш има само еден логичен одговор ....дека и тие како и православ католик и сите други од протестнтизмот се ЛАЖНИ верувања .А се што е нефункционално тоа е лажно и оди у канта за ѓубре се напушта и се бараат нови други решенија .

Очигледниот логичен заклучок е дека :
Православие Католицизам Протестнтизам се ултра радикални пагански народи и религии .

Античките народи биле вистински верници оти барале отчет за работата и тврдењата на религиите ( гаранција со живот) а православ католик протестнт се лажни верници оти нит знаат во што точно треба да се верува нит бараат одговорност нит па некој некој нешто им гарантира .