Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: ВАЖНО !!!!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Молба до членовите на форумот. Ако некој од вас прикачувал линкови од: makedonskosonce.com, ibizalife.net или ако листајки го форумот ги забележи посочените линкови нека ми прати порака каде, на која теме и во кој пост ги забележал за да можам да ги отстранам. Линковите на тие два сајта кои се наоѓаат на нашиот форум се проблем
(03-04-2013, 01:54 AM)Zoograf Wrote: [ -> ]makedonskosonce :
https://www.google.com/search?hl=en&as_q...&as_rights=Zoograf, благодарам на помошта.