Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Vanja Lazarova - nagrada za zivotno delo
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Вања Лазарова со награда за животно дело на "Златна Буба Мара"

Доајенот на македонската народна музика Вања Лазарова годинава ќе добие награда за животно дело на 13-тото издание на "Златна Буба Мара на популарноста", која ќе се одржи на 25-ти фебруари во Универзална сала во Скопје.


http://izvor


Navistina mnogu ubava vest.