Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Историjа
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Историjа

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Announcements

 1. В А Ж Н О !!!!!!!

Important Threads

 1. Read before you post! (0 Replies)
 2. Правила на форумот (0 Replies)

Threads

 1. БУГАРИЈА СЕ ОБИДУВА ДА ФОРМИРА СВОЕ ВМРО-ДОКАЗ ДЕКА МИХАЈЛОВ НЕ БИЛ НИВНИ ЧОВЕК (7 Replies)
 2. БУГАРИТЕ ПРОТИВ ОРУЖЕНА БОРБА НА МАКЕДОНЦИТЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ЈУГОСЛАВИЈА (1 Reply)
 3. ДНЕВНИКОТ НА КРСТЕ МИСИРКОВ (6 Replies)
 4. УДБА (0 Replies)
 5. ЛАЗАР СОКОЛОВ (0 Replies)
 6. МПО-АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ (1 Reply)
 7. КОЈ НА КОГО ВРШЕЛ ГЕНОЦИД ИЛИ КАКО И ОД КОГО АЛБАНЦИТЕ ЈА „ОСЛОБОДУВАЛЕ“ МАКЕДОНИЈА (5 Replies)
 8. ДОСЕГА НЕ ОТКРИЕНИ РАБОТИ ОД МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА (3 Replies)
 9. “Пробив” на Сремски Фронт и “Ослободување” на Скопје никогаш се нема случено! (0 Replies)
 10. НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЈА-НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА (0 Replies)
 11. ТИРАНСКИ ПРОТОКОЛИ (1 Reply)
 12. Тодор Александров (341 Replies)
 13. БУГАРСКИ ОБВИНУВАЊА КОН РУСИЈА (0 Replies)
 14. ТЕМЕЛКО НЕШКОВ (7 Replies)
 15. СРПСКИ ЧЕТНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА (2 Replies)
 16. 82 години од смртта на Мара Бунева (109 Replies)
 17. ЛИКВИДАЦИИТЕ НА УДБа (36 Replies)
 18. ЗА ТИТОВАТА ПЛАТА, ДНЕВНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ АЛАВАНТИ ОД КОИ СЕ ГЛЕДА ДЕКА БИЛ АРАМИЈА (9 Replies)
 19. ВАНЧО МИХАЈЛОВ ГИ ДЕМАНТИРА БУГАРСКИТЕ ЛАГИ ЗА МЕСТОТО НА РАЃАЊЕ НА ЧЕРНОЗЕМСКИ (2 Replies)
 20. НАТАША КОТЛАР (0 Replies)
 21. АЛБАНСКИОТ ГЕНОЦИД ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА (0 Replies)
 22. ЈАНЕ САНДАНСКИ: "ТУКА Е МОЈАТА БУГАРИЈА" (3 Replies)
 23. НА 27.101941 ТИТО И ДРАЖА ПОТПИШАЛЕ ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА (0 Replies)
 24. ВАНЧО МИХАЈЛОВ ЗА НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНЦИТЕ ПОСЕБЕН ЕТНИКУМ (15 Replies)
 25. АЛЕКСАНДРОВ И ЧАУЛЕВ -МАКЕДОНЦИ (0 Replies)
 26. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (8 Replies)
 27. Македонска-Бугарска врска од Самоил до преродбата. (606 Replies)
 28. ОД РУСКИТЕ АРХИВИ (2 Replies)
 29. Декларација на ВМРО по повод убиството на таткото и братот на Иван Михајлов. (0 Replies)
 30. КАКО НАСТАНАЛ КГБ (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14