Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Историjа
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Историjа

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Announcements

 1. В А Ж Н О !!!!!!!

Threads

 1. Прашања околу Егејска Македониа за Бугарите на овој форум (37 Replies)
 2. ЧНГ (1 Reply)
 3. Тајни од историјата на Бугарите (397 Replies)
 4. Значението на поимот Македонец во 20-ти век (0 Replies)
 5. Една година, едно десетилетие от един нов век си отиват (1 Reply)
 6. Историческо значение на думата българин (Бугарин) в Македония (от (94 Replies)
 7. Постои ли воопште Српска нација? Докази за спротивното. (11 Replies)
 8. Битолската плоча (127 Replies)
 9. Може ли да има нешто обшто между МК и БГ? (517 Replies)
 10. ПИСМО ДО ЕКЗАРХ ЙОСИФ I № 4 (45 Replies)
 11. Кој ја фалсификува историјата-Кой я фалшифицира историята? (269 Replies)
 12. JFK (4 Replies)
 13. Communicating vessels - a physical law (13 Replies)
 14. ПО СТАПКИТЕ НА ХАН АСАРУХ (2 Replies)
 15. КУМАНОВЕЦОТ МЕТОДИ ГАРЕВ (3 Replies)
 16. Кој се согласува со напишаното од Black Wolf (128 Replies)
 17. За Македонската и Бугарската верзии на историјата. (42 Replies)
 18. Bugarskiot fasizam i teror nad nas MAKEDONCITE (409 Replies)
 19. Таридин (24 Replies)
 20. Српскиот терор во Макдониjа 1913-1941 (46 Replies)
 21. Коя проганда е била по-силна във Вардарска Македония българскта и (34 Replies)
 22. Богиня моя - Анастеja! (4 Replies)
 23. И ние придонесовме да си создадете држава (78 Replies)
 24. Има ли място за пуризъм в македонскиот язик? (171 Replies)
 25. Српскиот антимакедонизам во Југославија (23 Replies)
 26. Пропагандите и македонистите /не лингвисти/ (109 Replies)
 27. Bulgarite od Volga (11 Replies)
 28. Виктор Цветаноски Македонско-бугарски историски контроверзии (424 Replies)
 29. Сталкинг (19 Replies)
 30. Бугарите не се словени тие се персијци (130 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14