Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!
СИНА ПТИЦА - Printable Version

+- Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи! (https://forum.kotle.ca)
+-- Forum: Македонска политичка арена (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ПОЛЕМИКИ (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Thread: СИНА ПТИЦА (/showthread.php?tid=3737)СИНА ПТИЦА - ЈорданПетровски - 05-12-2017

Богоевски мисли дека изминатоот време ке му овозможи да лаже  без да биде откриена неговата лага, врзана за СИНА ПТИЦА. Јас ке презентирам официјални докумети кои ми беа достапни  со кои ке ја дематирам неговата лага.

[Image: 56sednica.02.png][Image: 56sednica.01.png]

Еве ги деловите во кои јасно е искажано дека комисијата утврдила и УСВОИЛА  заклучоци  дека при постапките во аферите “БУГАРСКИ ЛЕТОЦИ’, „СИНА ПТИЦА“ и „ДУВЛО“ , СДБ постапувала незаконски и неуставно!!

[Image: image.png][Image: 56-_01.jpg]
пс. оваа се само битните делови во продолжение ги имам прикачено целите дискусии.


RE: СИНА ПТИЦА - ЈорданПетровски - 05-12-2017

[Image: 56sednica.1.png][Image: 56sednica.2.png][Image: 56sednica.3.png][Image: 56sednica.4.png]


[Image: 56sednica.5.png][Image: 56sednica.6.png]