Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!
ПАТОТ ВО РОПСТВО - Printable Version

+- Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи! (https://forum.kotle.ca)
+-- Forum: Економија (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Forum: Mises (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Thread: ПАТОТ ВО РОПСТВО (/showthread.php?tid=3667)ПАТОТ ВО РОПСТВО - ЈорданПетровски - 28-07-2017