Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!
ЗАДОЛЖУВАЊЕ БЕЗ ГРАНИЦИ - Printable Version

+- Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи! (https://forum.kotle.ca)
+-- Forum: Економија (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Forum: Mises (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Thread: ЗАДОЛЖУВАЊЕ БЕЗ ГРАНИЦИ (/showthread.php?tid=2482)ЗАДОЛЖУВАЊЕ БЕЗ ГРАНИЦИ - ЈорданПетровски - 13-03-2013
КонтраПлан


„Кога задолжувањето ќе го достигне плафонот, кога кредитирањето ќе престане, тогаш исчезнуваат и сите работни места кои зависеле од тие пари. Тогаш доаѓа до рецесија." - Лудвиг фон Мизес