Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!
"Спасението" - Printable Version

+- Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи! (https://forum.kotle.ca)
+-- Forum: Секоjдневие (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: Музика, Филм, Литература (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thread: "Спасението" (/showthread.php?tid=2446)"Спасението" - Кракра - 15-02-2013

"Спасението" е филм, пресъздаващ събитията в Охрид от 13 и 14 октомври 1944 г. и спасяването на българските военопленици от жителите му.

http://vbox7.com/play:7f60f879

http://ww.vbox7.com/play:07c4928b


RE: "Спасението" - Кракра - 15-02-2013

Шеста и девета част ги има само като линк и така съм ги приложил. Филма е много добър и показва едно събитие, което е достойно за уважение и преклонение пред жителите на Охрид и тяхната саможертва.